Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/700 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/700
Doplnená
0,00 € Michaela Kolláriková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
10.
Júl
2020
"Dohodač. 20/21/54E/3532 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/3532
Doplnená
0,00 € Michal Bolek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č.20/28/54E/610
Doplnená
0,00 € Michal Kolenič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
14.
December
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2466
Doplnená
0,00 € Michal Palgut ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
4.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2474
Doplnená
0,00 € Michal Plučinský ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
10.
December
2020
Dohoda číslo: 20/36/54E/4105 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda číslo: 20/36/54E/4105
Doplnená
0,00 € Michal Ráliš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
9.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2483
Doplnená
0,00 € Michal Šľachtovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
3.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2485
Doplnená
0,00 € Michal Zima - Kamienka 443 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
13.
November
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/6040 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/6040
Doplnená
0,00 € Mikuláš Raždík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
30.
November
2020
Dohoda č.20/25/54E/6174 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/25/54E/6174
Doplnená
0,00 € Milan Bajánek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
5.
November
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/6028 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/6028
Doplnená
0,00 € Milan Kozáček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Február
2021
Dohoda č.21/18/54E/284 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 4 (A) ( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v
21/18/54E/284
Doplnená
0,00 € Milan Mišových Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/342
Doplnená
0,00 € Milan Pašeň - MIJA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
27.
Február
2015
Dohoda 4/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
4/51a/2015
Doplnená
3 016,80 € Milan Slovík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č. 2
20/28/54E/195
Doplnená
0,00 € Milan Zelenčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
19.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3796 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/03/54E/3796
Doplnená
0,00 € Miloslav Moravčík Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
4.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/1332
Doplnená
0,00 € Miloš Jaššák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
21.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2958 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 21/37/54E/2958
Doplnená
0,00 € Miroslav Goban Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1227
Doplnená
0,00 € Miroslav Harajda - PNEU-RITMOTECHNA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
9.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4 (B)
Dohoda č. 20/28/54E/1516
Doplnená
0,00 € Miroslav Kolaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno