Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Október
2020
Dohoda č. 20/37/54E/6239 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 20/37/54E/6239
Doplnená
0,00 € Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2.
November
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO060266
041PO060266
Doplnená
44 028,00 € LECHMANN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Marec
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/687
Doplnená
0,00 € Lenka Skokanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
18.
Február
2021
D O H O D A číslo: 21/22/54E/387 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre
21/22/54E/387
Doplnená
0,00 € Leon Pyšný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
25.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 34/05/2022/1Q
Kúpna zmluva č. 34/05/2022/1Q
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Matúš Jancek – píla Badín
21.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 26 05 2022 1Q
Kúpna zmluva č. 26 05 2022 1Q
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč MateoWood, s.r.o.
11.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/670
Doplnená
0,00 € Leyla, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2737
Doplnená
0,00 € Libor Borovčík Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27.
Máj
2020
"Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/54E/1848
Doplnená
0,00 € Libra spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.1
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1428
Doplnená
0,00 € LIGA SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Marec
2018
D o h o d a č.18/24/060/105 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
24/18/24/060/105
Doplnená
3 126,44 € Liptovské múzeum v Ružomberku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28.
Apríl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
11/50/PS/2014
Doplnená
3 908,28 € LiveNet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23.
Október
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5950 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5950
Doplnená
0,00 € Ľubomír Cviček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
4.
November
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5985 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5985
Doplnená
0,00 € Ľubomír Hanuliak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27.
Október
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5932v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5932
Doplnená
0,00 € Ľubomír Hollý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/917
Doplnená
0,00 € Ľubomír Klein BUBO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/31/54E/806 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/31/54E/806
Doplnená
0,00 € Ľubomír Latka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/516
Doplnená
0,00 € Ľubomír Majsniar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1429
Doplnená
0,00 € Ľubomír Medveď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
25.
Máj
2020
Dohoda číslo: 20/20/54E/954 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č. 2
20/20/54E/954
Doplnená
0,00 € Ľubomír Teličák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín