Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Marec
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/436 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/436
Doplnená
0,00 € Jozef Kohel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
23.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/32/54E/173
Doplnená
0,00 € Jozef Kováčik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
26.
Máj
2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1474 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1474
Doplnená
0,00 € Jozef Magdžiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2532
Doplnená
0,00 € Jozef Planieta Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12.
Máj
2020
"Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/54E/1555
Doplnená
0,00 € Jozef Ruman Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23.
Apríl
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/27/54E/1012
Doplnená
0,00 € Jozef Slančík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
3.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/2223
Doplnená
0,00 € Jozef Šviržovský - STOLÁRSTVO Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
12.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A
Dohoda č. 20/28/54E/666
Doplnená
0,00 € Jozef Vetrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
21.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2593
Doplnená
0,00 € Jozef Vraňák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/392
Doplnená
0,00 € Jozef Zbreha Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21.
Február
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-1201/0706/104
KaHR-111SP-1201/0706/104
Doplnená
2 827 867,50 € JT - PARTNER, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
November
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/6020 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/6020
Doplnená
0,00 € JUDr. Gabriela Bírošová, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
2.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5080
Doplnená
0,00 € JUDr. Ing. Vladislav Lichý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6165
Doplnená
0,00 € JUDr. Ľuboš Jurčo, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1274
Doplnená
0,00 € JUDr. Melánia Košová, notár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Máj
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2033
Doplnená
0,00 € JUDr. Peter Grom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7120
Doplnená
0,00 € JUDr. Renáta Nociarová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
Doplnená
0,00 € Júlia Babčanská - ZLATNÍCTVO A DARČEKY JÚLIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10.
December
2020
D O H O D A číslo: 20/11/54E/3617
Dohoda_7495
Doplnená
0,00 € Juraj Bušík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21.
Október
2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2378 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/35/54E/2378
Doplnená
0,00 € Juraj Džupinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné