Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2020
Dohoda 20/21/54E/3504 o poskytnutí finančných príspevku v rámci projektu„Prvá pomoc“ -Opatrenie č.2 podľa § 54
20/21/54E/3504
Doplnená
0,00 € Jakub Maťuga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
8. Október 2020
"Dohodač. 20/21/54E/3851 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/3851
Doplnená
0,00 € Jakub Polťák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2473
Doplnená
0,00 € Ján Alexovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
21. Február 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-1201/0739/137
KaHR-111SP-1201/0739/137
Doplnená
1 664 395,10 € Ján Cibulka - CIBI Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. December 2020
D O H O D A číslo: 20/28/54E/1607 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
D O H O D A číslo: 20/28/54E/1607
Doplnená
0,00 € Ján Demeter Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
1. Jún 2020
Dohoda projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/2134
Doplnená
0,00 € Ján Franek Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21. Apríl 2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2710
Doplnená
0,00 € Ján Gostík GONG Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. Marec 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/791
Doplnená
0,00 € Ján Halibožek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
18. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041KE500034
041KE500034
Doplnená
42 000,00 € Ján Jakubovský - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/435
Doplnená
0,00 € Ján Király Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Máj 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1054 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1054
Doplnená
0,00 € Ján Klamár - Pohostinstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Október 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5945 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5945
Doplnená
0,00 € Ján Lašút Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
25. Január 2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/21/54E/166
Doplnená
0,00 € Ján Litviak Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2494
Doplnená
0,00 € Ján Lizák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1644-Z
SPO-V01-1644-Z
Doplnená
8 421,30 € Ján Podskalka, Emília Podskalková Slovenská agentúra životného prostredia
2. November 2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
20/33/54E/2748
Doplnená
0,00 € Ján Segeč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
9. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2492
Doplnená
0,00 € Ján Šľachtovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
9. Apríl 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/899
Doplnená
0,00 € Ján Uhnák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27. Máj 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1275o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1275
Doplnená
0,00 € Ján Voloch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2461
Doplnená
0,00 € Ján Ženčuch ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa