Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
385/2024/DZ/závod SK
0,00 € Obec Duplín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
393/2024/DZ/závod SK
0,00 € STEMI Slovakia, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
398/2024/DZ/IU
0,00 € Obec Horovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce
310/3/2012/závod PO - dodatok č.2
0,00 € Obec Ostrovany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Kúpna zmluva "Komponenty na výrobu vodomerných šácht"
406/2024/DZ
0,00 € ASUAN a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
144/59/2024/UP
58 538,24 € Obec Bartošovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
145/60/2024/UP
58 538,24 € Obec Bartošovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
253/122/2024/UP
1 551 555,52 € Mesto Rožňava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
254/123/2024/UP
1 551 555,52 € Mesto Rožňava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
152/67/2024/UP
48 777,44 € Obec Paňovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
153/68/2024/UP
48 777,44 € Obec Paňovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
51/21/2024/UP
624 518,56 € Mesto Sečovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Jún 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
52/22/2024/UP
624 518,56 € Mesto Sečovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava"
357/2024/DZ
0,00 € WEXIM TRUCK s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava"
358/2024/DZ
0,00 € Wexim plus s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Zmluva o dielo "Oprava na kogeneračnej jednotke v objekte ČOV Humenné"
321/2024/DZ
0,00 € TEDOM s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Rámcová dhoda "Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Trebišov"
390/2024/DZ
0,00 € RV-Trade s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Humenné a HS VSSK Stakčín
388/2024/DZ
0,00 € ORION Humenné, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Humenné a HS VSSK Stakčín
389/2024/DZ
0,00 € ORION Humenné, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorovýc vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov
351/2024/DZ
0,00 € Ján Seman Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.