Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva - Multicash 24
1575/4/2016/UPEPFaC - dodatok č.3 - Československá obchodná banka, a.s.
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č.827380008-1-2024-ZVB
113/8/2024/závod KE - Železnice Slovenskej republiky
2 820,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Máj 2024
Dodatek č. 2 k licenčnej zmluve č. 316/90/2018/SN na štandardný softvér
dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 316/90/2018/SN
0,00 € Empirica a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Máj 2024
Vybudovanie fotovoltaickej elektrárne ria ČOV Stropkov, Lokálny zdroj na výrobu EE s výkonom 102,34 kWp
ZoD č. 21/1/2024/UNL
0,00 € VSE Solutlons s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Apríl 2024
Dodatok č.3/2024 k poistnej zmluve skupinového životného poistenia č.400.338
343/1/2021/UĽZ - dodatok č.3 - MetLife Europe d.a.c.
0,00 € MetLife Europe d.a.c. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Apríl 2024
Dodatok č.3 k poistnej zmluve skupinového úrazového poistenia č.200.723
344/2/2021/UĽZ - dodatok č.3 - MetLife Europe d.a.c.
0,00 € MetLife Europe d.a.c. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Apríl 2024
Poistná zmluva č.316.157 - cestovné poistenie.
292/1/2024/UĽZ - MetLife Europe Insurance d.a.c.
0,00 € MetLife Europe Insurance d.a.c. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Apríl 2024
Dodatok 1 k Zmluve o výkone správy majetku
745/25/2021/závod PO - dodatok 1- Obec Ličartovce
0,00 € Obec Ličartovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Apríl 2024
Dohoda o náhrade nákladov za ocenenie nehnuteľností
287/145/2024/UP - Štefan Žovín
0,00 € Štefan Žovín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Apríl 2024
Malý nákladný sklápací automobil
KZ č. 268/36/2024/UVO
0,00 € PROCAR, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Apríl 2024
Prešov, ulica Duchnovičova-rekonštrukcia kanalizácie a Prešov, ulica Hollého-rekonštrukcia kanalizácie
ZoD č. 264/35/2024/UNL
0,00 € EKO SVIP, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
306/20/2024/závod KE - Stavo - dom SK, s.r.o. Košice
0,00 € Stavo-dom SK, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o upísaní dlhopisov
49/19/2024/UP_dodatok 1 - Obec Šemša
0,00 € Obec Šemša Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Apríl 2024
Živičný UV rukáv
KZ č. 268/37/2024/UNL
0,00 € ASUAN a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o prevode akcií
87/40/2024/UP - Obec Šiba
0,00 € Obec Šiba Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
88/41/2024/UP - Obec Šiba
0,00 € Obec Šiba Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva
286/144/2024/UP - AT ABOV, spol. s r.o.
2 540,00 € AT ABOV, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
ZoD č. 230/31/2024/UNL
0,00 € Enviroline, s.r.o., Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Zabezpečenie vstupných podkladov, geodetického zamerania, nutný rozsah geológie a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane vizualizácií interiéru aj exteriéru
ZoD č. 226/29/2024/UNL
0,00 € Enviroline, s.r.o., Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Zabezpečenie vstupných podkladov, geológie, geodetického zamerania a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
ZoD č. 225/28/2024/UNL
0,00 € Enviroline, s.r.o., Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.