Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava"
358/2024/DZ
0,00 € Wexim plus s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Zmluva o dielo "Oprava na kogeneračnej jednotke v objekte ČOV Humenné"
321/2024/DZ
0,00 € TEDOM s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Rámcová dhoda "Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Trebišov"
390/2024/DZ
0,00 € RV-Trade s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Humenné a HS VSSK Stakčín
388/2024/DZ
0,00 € ORION Humenné, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Humenné a HS VSSK Stakčín
389/2024/DZ
0,00 € ORION Humenné, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorovýc vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov
351/2024/DZ
0,00 € Ján Seman Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb "Výkon stavebného dozoru na stavbe: Kuzmice - kanalizácia a ČOV"
Dodatok č.1 766/254/2022/UVO
0,00 € StVS - servising, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Vranov nad Topľou"
349/2024/DZ
0,00 € ADS Vranov, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov"
350/2024/DZ
0,00 € Andrej Paľuv - DANPAL Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Jún 2024
Rámcová dohoda "Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Vranov nad Topľou a HS VSSK Stakčín - stredisko Vranov nad Topľou"
355/2024/DZ
0,00 € RBPP TRADING, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Jún 2024
Sanácia VDJ Drienovská Nová Ves
395/2024/DZ
0,00 € AQUIS, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Jún 2024
Kúpna zmluva "Chemikálie pre úpravu vôd"
309/41/2024/UNL
0,00 € BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
386/2024/DZ/ULZ - Benefit Systems Slovakia s.r.o.
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Máj 2024
Rámcová dohoda - Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Svidník - okres Svidník a Stropkov
356/2024/DZ
0,00 € Technické služby mesta Svidník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní stravovacích služieb zamestnancom GR VVS, a.s. a závodu Košice
401/2024/DZ
0,00 € OBEDY spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Máj 2024
ZoD-Spracovanie PD na stavbu: "Malcov-Lenartov-kanalizácia a ČOV"
391/2024/DZ
0,00 € Enviroline, s.r.o., Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Máj 2024
Nájomná zmluva
405/2024/DZ/UHSaMTZ
549,55 € OBEDY, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č.25/2024/OSM
179/89/2024/UP
6 560,63 € Košický samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2024
Darovacia zmluva
403/2024/DZ/závod RV
0,00 € Erika Horňáková, Mária Šafárová, Marek Šafár, Ing.Erik Drenko Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2024
Poistná zmluva č.K550035555.
402/2024/DZ/ÚEDaSoHM
6 500,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.