Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre I.Q.2024 - ČOV Košice
ZoPS č. 79/7/2024/UVO
0,00 € ECOSTART, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
109/3/2024/závod TV - AGROZORAN s.r.o.
0,00 € AGROZORAN s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Február 2024
Dodatok č.3 k zmluve o výkone správy majetku
973/41/2013/závod KE - dodatok č.3 - Obec Ďurkov
0,00 € Obec Ďurkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2024
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd na ČOV v správe VVS, a.s.
107/6/2024/závod PO - Pálenica Šarišské Bohdanovce, s.r.o.
0,00 € Pálenica Šarišské Bohdanovce, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Február 2024
Dohoda o náhrade nákladov za ocenenie nehnuteľností
84/37/2024/UP - AT ABOV, spol. s.r.o., Rozhanovce
0,00 € AT ABOV, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Február 2024
Dodatok 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
821/80/2023/zavod KE - dodatok 1 - MTS SVK Development 05, s.r.o. Bratislava
0,00 € MTS SVK Development 05, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Február 2024
Dodatok 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
829/146/2023/UP - dodatok 1 - Branislav Badinka
0,00 € Branislav Badinka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 72/6/2024/UVO- ,,Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre závod Trebišov - ČOV Čierna na Tisou""
72/6/2024/UVO
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03319/2023-PKZO-B40216/23.00
826/144/2023/UP - Slovenský pozemkový fond
100,00 € Slovenský pozemkový fond Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Február 2024
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.139/07/2017/RV
1213/340/2017/UP - dodatok č.2 - Košický samosprávny kraj
840,00 € Košický samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
27/4/2024/závod KE - dodatok č.1 - Valaliky Industrial Park, s.r.o.
0,00 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov na ČOV v správe VVS, a.s.
80/3/2024/závod SK - Služba, Mestský podnik Stropkov
0,00 € Služba, Mestský podnik Stropkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
69/4/2024/IU - Prešovský samosprávny kraj
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
62/5/2024/závod PO - Obec Abranovce
0,00 € Obec Abranovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva o výkone správy VK
55/3/2024/závod VV - PLANSTAV VRANOV, spol.s r.o.
0,00 € PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
61/3/2024/závod MI - C-H Projekt s.r.o.
0,00 € C-H Projekt s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Kúpna zmluva
60/2/2024/IU - Obec Kapušany
1,00 € Obec Kapušany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2024
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
71/2/2024/závod SK - VT-KANAL SK s.r.o.
0,00 € VT-KANAL SK s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2024
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre I.Q.2024 - ČOV Sabinov
36/2/2024/UVO
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
803/139/2023/UP - Dodatok č.1 - Wieslaw Marek Wanicki a VEDOS, s.r.o.
0,00 € Wieslaw Marek Wanicki a VEDOS, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.