Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Nájomná zmluva
189/96/2024/UP - Pokora s.r.o. Prešov
1 092,00 € Pokora s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
210/102/2024/UP - Obec Vyšná Šebastová
0,00 € Obec Vyšná Šebastová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
184/10/2024/IU - Ing.Stanislav Levrinc
0,00 € Ing.Stanislav Levrinc Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 172/19/2024/UVO - Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre závod Trebišov I.Q.2024 - ČOV Trebišov
172/19/2024/UVO - ECOSTART, a.s.
0,00 € ECOSTART, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Marec 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 989/307/2022/UVO - ,,Moravany kanalizácia".
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 989/307/2022/UVO - ,,Moravany kanalizácia". - Metrostav Slovakia a.s..
0,00 € Metrostav Slovakia a.s.. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
175/9/2024/IU - Obec Višňov
27 970,21 € Obec Višňov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
221/15/2024/závod KE - Obec Beniakovce
0,00 € Obec Beniakovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 139/18/2024/UVO- ,,Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre závod Humenné pre I.Q.2024 - ČOV Humenné"
139/18/2024/UVO
0,00 € ECOSTART, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Marec 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
206/14/2024/IU - Mesto Bardejov
0,00 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Marec 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
207/15/2024/IU - Mesto Bardejov
0,00 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
174/8/2024/IU - Obec Višňov
1,00 € Obec Višňov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000845317P
203/7/2024/USoDHM - Východoslovenská distribučná a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlast.práv č.2024000960.
63/3/2024/IU - Mesto Košice
2 663,55 € Mesto Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
763/132/2023/UP - Obec Kečovo
39 016,64 € Obec Kečovo Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva o prevode akcií
764/133/2023/UP - Obec Kečovo
39 016,64 € Obec Kečovo Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
171/86/2024/UP - Obec Lekárovce
0,00 € Obec Lekárovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Marec 2024
Zmluva o nájme trafostanice a súhlasné stanovisko k jej užívaniu
173/11/2024/závod PO - Andrea Urdziková - AQUA EXOTIC
80,40 € Andrea Urdziková - AQUA EXOTIC Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme
469/65/2004/UP - dodatok č.1 - Ing.Kravčík Vladimír
0,00 € Ing.Kravčík Vladimír Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Marec 2024
Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Trebišov
dodatok č. 2 k RD č. 199/35/2023/UNL
0,00 € RV-Trade s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Marec 2024
Zmluva o vykonaní medicínskych a nemedicínskych činností pracovnej zdravotnej služby
Zmluva č. 106/12/2024/UNL
0,00 € Balsam, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.