Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Zmluva o dielo č. 952/292/2022/UVO ,,Streda na Bodrogom - kanalizácia a ČOV"
952/292/2022/UVO
10 035 994,69 € CEDIS s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2022
Zmluva o dielo č. 951/291/2022/UVO ,,Rochovce - Slavošovce- Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV"
951/291/2022/UVO
6 442 800,40 € CEDIS s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o dielo
701/236/2022/UVO
4 760 309,10 € skupina dodávateľov ,,VS-COMBIN-kanalizácia a ČOV Kuzmice, vedúci člen VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041M868-421-19
30/9/2021/IU - dodatok č.1 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
4 124 868,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č.0813/22/80175
660/2/2022/UPFEPaC - Dodatok č.1 - ČSOB, a.s.
4 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 989/307/2022/UVO ,,Moravany - kanalizácia"
989/307/2022/UVO
3 192 319,87 € Metrostav Slovakia a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041M831-421-19
692/142/2019/IU - dodatok č.2 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
3 189 943,94 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode akcií
81/35/2024/UP - Mesto Bardejov
2 673 755,36 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 988/306/2022/UVO ,,Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem"
988/306/2022/UVO
1 584 912,05 € MONTRÚR s.r.o. Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
253/122/2024/UP
1 551 555,52 € Mesto Rožňava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
254/123/2024/UP
1 551 555,52 € Mesto Rožňava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Október 2022
Zmluva o dielo č. 798/257/2022/UVO Košická Polianka - vodovod
798/257/2022/UVO
1 358 000,00 € HYROEKOL, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o dielo
698/233/2022/UVO
1 352 856,74 € EKO SVIP, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041M845-421-19
852/175/2018/IU - dodatok č.1 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
1 253 562,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2022
Zmluva o dielo č. 625/216/2022/UNL ,,ČOV Sobrance - intenzifikácia"
625/216/2022/UNL
Doplnená
1 155 341,31 € KUNST, spol. s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041M830-421-19
693/143/2019/IU - dodatok č.1 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
1 108 099,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. December 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041M830-421-19
693/143/2019/IU - dodatok č.2 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
1 108 099,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Máj 2024
Zmluva o prevode akcií
53/23/2024/UP - Mesto Revúca
1 083 156,64 € Mesto Revúca Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Máj 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
54/24/2024/UP - Mesto Revúca
1 083 156,64 € Mesto Revúca Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041M822-421-19
853/176/2018/IU - dodatok č.1 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
1 059 415,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.