Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
156/71/2024/UP
48 777,44 € Obec Nováčany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
532/2024/DZ/UPRIV
0,00 € Ľubomír Lorinc Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
533/2024/DZ/UPRIV
0,00 € Dominik Fatľa a Klára Fatľová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
534/2024/DZ/UPRIV
0,00 € Ing.Róber Babej - Kmec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
535/2024/DZ/UPRIV
0,00 € Kardoš Tibor Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
536/2024/DZ/UPRIV
0,00 € MVDr.Boldižár Martin, PhD. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
520/2024/DZ/UPRIV
0,00 € Obec Vaniškovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000851637L
574/2024/DZ/UEDaSoM
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS00008405418
434/2024/DZ/UEDaSoM
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Zmluva o prevode akcií
276/136/2024/UP
9 747,52 € Obec Hanková Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
277/137/2024/UP
9 747,52 € Obec Hanková Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Rámcová dohoda "Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Trebišov"
556/2024/DZ/UNaL/ZML
0,00 € SEOL, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Rámcová dohoda "Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Svidník"
555/2024/DZ/UNaL/ZML
0,00 € SEOL, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Rámcová dohoda "Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Bardejov"
554/2024/DZ/UNaL/ZML
0,00 € SEOL, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Júl 2024
Rámcová dohoda "Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca"
484/2024/DZ
0,00 € SANAS s.r.o., Rožňava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_100971691
483/2024/DZ/UEDaSoM
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_LZ_100951638
436/2024/DZ/UEDaSoM
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
52/3/2023/zavod KE - dodatok č.1
0,00 € KOBA Development s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce
959/32/2019/závod KE - Dodatok č.2
0,00 € Obec Svinica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Darovacia zmluva
495/2024/DZ/KE
0,00 € Mgr.Gejza Kollár (splnomocnenec za 23 darcov ) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.