Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_LZ_100951638
436/2024/DZ/UEDaSoM
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
52/3/2023/zavod KE - dodatok č.1
0,00 € KOBA Development s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce
959/32/2019/závod KE - Dodatok č.2
0,00 € Obec Svinica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Darovacia zmluva
495/2024/DZ/KE
0,00 € Mgr.Gejza Kollár (splnomocnenec za 23 darcov ) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
518/2024/DZ/PU
315,00 € Štefan Žovín a Ing.Ludmila Žovínová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
502/2024/DZ/PO
0,00 € BIKOS, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o prevode akcií
93/46/2024/PU
68 299,04 € Obec Jovsa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
94/47/2024/PU
68 299,04 € Obec Jovsa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o výkone správy majetku - VKS
503/2024/DZ/TV/ZML
0,00 € Mesto Trebišov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
504/2024/DZ/PO/ZML
0,00 € Juriko s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Darovacia zmluva
505/2024/DZ/PO/ZML
0,00 € EUROKOP s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
575/2024/DZ/PU
85 000,00 € KM Properties, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku VV
906/16/2022/zavodVV - Dodatok č.1
0,00 € Obec Soľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
537/2024/DZ/RV
0,00 € Obec Krásnohorské Podhradie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
530/2024/DZ/UPRIV
0,00 € Obec Komárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
524/2024/DZ/UPRIV
0,00 € Obec Hankovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Dohoda o náhrade nákladov za ocenenie nehnuteľnosti
506/2024/DZ/PU
0,00 € Obec Nižná Slaná Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o prevode akcií
341/2024/DZ/PU
48 777,44 € Obec Kunova Teplica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
342/2024/DZ/PU
48 777,44 € Obec Kunova Teplica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o prevode akcií
424/2024/DZ/PU
58 538,24 € Obec Zlaté Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.