Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
234/7/2024/závod MI - Obec Laškovce
0,00 € Obec Laškovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Darovacia zmluva
237/12/2024/závod PO - NOVO HOLDING, s.r.o.
0,00 € NOVO HOLDING, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o prevode akcií
120/53/2024/UP - Obec Valaliky
302 491,84 € Obec Valaliky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva
257/126/2024/UP - MM Invest Košice, s.r.o.
120 000,00 € MM Invest Košice, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva
258/127/2024/UP - Gepstav Michalovce, a.s.
80 000,00 € Gepstav Michalovce, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva č.3/2024 o dovoze a zneškodňovaní priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov na ČOV v správe VVS, a.s.
247/8/2024/závod MI - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva č.4/2024 o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
248/9/2024/závod MI - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
229/1/2024/ÚHSaMTZ - ASO VENDING s.r.o.
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o Balíkovom účte
246/1/2024/UPFEPaC - Slovenská sporiteľňa, a.s.
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
Vykonanie diela "Lubeník rekonštrukcia kanalizácie"
ZoD č. 188/20/2024/UNL
0,00 € G a G stav s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode akcií
81/35/2024/UP - Mesto Bardejov
2 673 755,36 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Apríl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
82/36/2024/UP - Mesto Bardejov
0,00 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č.04213/2023-PKZO-B40311/23.00
110/50/2024/UP - Slovenský pozemkový fond
411,00 € Slovenský pozemkový fond Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam
224/113/2024/UP - AGROHERB, s.r.o. a Obec Uzovský Šalgov
0,00 € AGROHERB, s.r.o. a Obec Uzovský Šalgov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
208/11/2024/závod BJ - Obec Rokytov
0,00 € Obec Rokytov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o prevode akcií
48/18/2024/UP - Obec Šemša
58 538,24 € Obec Šemša Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
49/19/2024-UP - Obec Šemša
0,00 € Obec Šemša Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o prevode akcií
85/38/2024/UP - Obec Raslavice
195 149,60 € Obec Raslavice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
86/39/2024/UP - Obec Raslavice
0,00 € Obec Raslavice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.01/2024 - 326/2023Ba
98/8/2024/závod BJ - Mesto Bardejov
1,00 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.