Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
386/2024/DZ/ULZ - Benefit Systems Slovakia s.r.o.
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Máj 2024
Strážna služba
Zmluva na poskytovanie služieb č. 359/2024/DZ
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre II.Q.2024 - ČOV Sabinov
Zmluva o poskytovaní služieb č.:325/2024/DZ
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Máj 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
392/2024/DZ/závod KE - Minebea Slovakia s.r.o.
0,00 € Minebea Slovakia s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy VK
114/3/2024/závod HN - dodatok č.1 - Obec Brekov
0,00 € Obec Brekov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre závod Humenné pre II. Q. 2024 - ČOV Snina
Zmluva o poskytovaní služieb č. 315/43/2024/UVO
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov a generálneho riaditeľstva
Rámcová dohoda č. 310/42/2024/UNL
0,00 € KOSIT a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
295/14/2024/závod PO - OZ Chotárka
0,00 € OZ Chotárka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre II.Q.2024 - ČOV Košice
Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 291/38/2024/UVO
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o prevode akcií
14/5/2024/UP - Mesto Stropkov
878 232,96 € Mesto Stropkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
15/6/2024/UP - Mesto Stropkov
878 232,96 € Mesto Stropkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
384/2024/DZ/ULZ - Červeňák Richard
0,00 € Červeňák Richard Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o prevode akcií
154/69/2024/UP - Obec Miňovce
29 255,84 € Obec Miňovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
155/70/2024/UP - Obec Miňovce
29 255,84 € Obec Miňovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o prevode akcií
164/79/2024/UP - Obec Hrabovec nad Laborcom
48 777,44 € Obec Hrabovec nad Laborcom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
165/80/2024/UP - Obec Hrabovec nad Laborcom
48 777,44 € Obec Hrabovec nad Laborcom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o prevode akcií
146/61/2024/UP - Obec Čečehov
29 255,84 € Obec Čečehov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
147/62/2024/UP - Obec Čečehov
29 255,84 € Obec Čečehov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
265/22/2024/IU - Obec Osikov
0,00 € Obec Osikov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
294/13/2024/závod PO - VOTOP s.r.o.
0,00 € VOTOP s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.