Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
Chlór kavapalný technický (Cl2) v koncentrácií 100% na dezinfekciu pitnej vody
Rámcová dohoda č. 104/10/2024/UNL
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Marec 2024
Technické plyny
Rámcová dohoda č. 112/14/2024/UNL
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Marec 2024
Darovacia zmluva
141/10/2024/závod PO - Ing.Daniel Antolík, JUDr.Ján Šály, Jaroslav Haľko a Monika Baluchová
0,00 € Ing.Daniel Antolík, JUDr.Ján Šály, Jaroslav Haľko a Monika Baluchová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Marec 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
176/12/2024/závod KE - Silvia Šándorová
0,00 € Silvia Šandorová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2024
Dodatok č. 2 Výkon stavebného dozoru na stavbe: Moravany-kanalizácia
14/4/2023/UVO
0,00 € Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke projektovej dokumentácie
131/7/2024/IU - Obec Kysak
0,00 € Obec Kysak Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2024
Dohoda o náhrade nákladov za ocenenie nehnuteľnosti
163/78/2024/UP - Obec Kobyly
429,00 € Obec Kobyly Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2024
Nájomná zmluva
162/77/2024/UP - Valéria Valkovičová a Emília Soročinová
118,26 € Valéria Valkovičová a Emília Soročinová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2024
Darovacia zmluva
138/9/2024/závod PO - ANOVIA s.r.o.
0,00 € ANOVIA s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
136/8/2024/závod PO - Ing.Anton Gereg
0,00 € Ing.Anton Gereg Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS00000173557
130/6/2024/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2024
Zmluva č.HM/001 - 2024/310 o užívaní odvodňovacieho kanála
125/4/2024/závod TV - Hydromeliorácie, štátny podnik
250,00 € Hydromeliorácie, štátny podnik Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Marec 2024
Motorová nafta do nádrže
Rámcová dohoda č. 133/17/2024/UVO
0,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Marec 2024
,,Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre I.Q.2024 - ČOV Prešov"
127/15/2024/UVO - Marius Pedersen, a.s.
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Marec 2024
DOHODA o ukončení Zmluvy o poskytnutí služieb č. 72/6/2024/UVO
72/6/2024/UVO
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 701/236/2022/UVO -,,Kuzmice - kanalizácia a ČOV"
701/236/2022/UVO - VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
0,00 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Kúpna zmluva
135/58/2024/UP - Peter Petruňák
1,00 € Peter Petruňák Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
142/9/2024/závod BJ - Obec Komárov
0,00 € Obec Komárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
143/10/2024/závod BJ - Obec Komárov
0,00 € Obec Komárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
137/4/2024/závod HN - Obec Jasenov
0,00 € Obec Jasenov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.