Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
219/111/2024/UP
0,00 € Obec Makovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Jún 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
220/112/2024/UP
0,00 € Obec Makovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Jún 2024
Kúpna zmluva "Letné, zimné a celoročné pneumatiky"
435/2024/DZ
0,00 € ORION Humenné, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
458/2024/DZ/zavod KE
0,00 € Autodoprava Michal Fialka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
333/2024/DZ/zavod KE
0,00 € JUDr. Ing. Ľubomír Niedelský, JUDr. Soňa Niedelská, Mária Šimeková, Tomáš Martiček, Ing. Miroslav Papcun. Miroslava Papcunová, Róbert Onufrák, Ing. Jana Kavková, Vasil Desák, MUDr. Tatiana Lisá, Ing. Ján Šimko, Rastislav Ungrady, Jana Ungradyová a spol Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
199/99/2024/UP
0,00 € Mesto Jelšava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
200/100/2024/UP
0,00 € Mesto Jelšava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 23/2024/OSM
293_12_2024_zavod MI
0,00 € Košický samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
272/132/2024/UP
0,00 € Obec Pozdišovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Jún 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
273/133/2024/UP
0,00 € Obec Pozdišovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Jún 2024
Zmluva o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii č. 76/05/2024/RV
399/2024/DZ/IU
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Jún 2024
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre závod Humenné pre II.Q.2024 - ČOV HUMENNÉ
Dodatok č.1 332/2024/DZ
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Jún 2024
Spracovanie záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu pre 1. časť Nižná Polianka RO/BJ, pre 2.časť Slanské Nové Mesto/KE, pre 3.časť Košická Belá/KE a pre 8. časť Dobšinská Máša/RV
č.400/2024/DZ
0,00 € GEO Slovakia, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
396/2024/DZ/IU
0,00 € Obec Ploské Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
385/2024/DZ/závod SK
0,00 € Obec Duplín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
393/2024/DZ/závod SK
0,00 € STEMI Slovakia, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
398/2024/DZ/IU
0,00 € Obec Horovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce
310/3/2012/závod PO - dodatok č.2
0,00 € Obec Ostrovany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Kúpna zmluva "Komponenty na výrobu vodomerných šácht"
406/2024/DZ
0,00 € ASUAN a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
144/59/2024/UP
58 538,24 € Obec Bartošovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.