Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
20/7/2024/UP - Ing.Daniel Antolík, JUDr.Ján Šály, Jaroslav Haľko, Monika Baluchová a obec Hrabkov
0,00 € Ing.Daniel Antolík, JUDr.Ján Šály, Jaroslav Haľko, Monika Baluchová a obec Hrabkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Január 2024
Poštové služby
Poštová zmluva 814/241/2023/UNL
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
19/1/2024/závod SK - INŠTAL-CENTRUM, s.r.o.
0,00 € INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o výkone správy majetku VV
11/1/2024/závod VT - Obec Nižný Hrabovec
0,00 € Obec Nižný Hrabovec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o výkone správy majetku VV
835/74/2023/závod PO - Mesto Lipany
0,00 € Mesto Lipany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o výkone správy majetku VV
4/1/2024/závod TV - Obec Dobrá
0,00 € Obec Dobrá Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
9/1/2024/závod MI - Obec Záhor
0,00 € Obec Záhor Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
10/1/2024/IU - Mesto Trebišov
0,00 € Mesto Trebišov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
12/3/2024/UP - H.Slaninková, S.Minárik, J.Balucha, T.Baluchová, Ing.A.Matis, A.Lukáčová, Ľ.Balčíková, J.Matis, J.Ivanko, J.Gabáni, Mgr.Z.Gabániová, S.Minarik a K.Švec
0,00 € H.Slaninková, S.Minárik, J.Balucha, T.Baluchová, Ing.A.Matis, A.Lukáčová, Ľ.Balčíková, J.Matis, J.Ivanko, J.Gabáni, Mgr.Z.Gabániová, S.Minarik a K.Švec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy VK
1029/16/2022/závod HN - dodatok č.1 - Obec Myslina
0,00 € Obec Myslina Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Január 2024
Zmluva o výkone správy VK
843/43/2023/závod HN - Obec Brestov
0,00 € Obec Brestov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
824/86/2023/IU - Obec Kapušany
0,00 € Obec Kapušany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
7/2/2024/UP - Ing.Milan Boršč, Ing.Jana Borščová, Mantas Jagminas, Nikola Jagminas, Róbert Vatraľ, Martina Vatraľová, Frederik Varga, Michaela Vargová, Viktória Semancová
0,00 € Ing.Milan Boršč, Ing.Jana Borščová, Mantas Jagminas, Nikola Jagminas, Róbert Vatraľ, Martina Vatraľová, Frederik Varga, Michaela Vargová, Viktória Semancová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
660/100/2023/UP - Prešovský samosprávny kraj
271,89 € Prešovský samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Január 2024
Zmluva o poskytnutí produktu na vykonanie certifikácie a o vykonaní certifikácie
833/3/2023/UPVaK - KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.
0,00 € KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Január 2024
Poistná zmluva č.9870123940
844/41/2023/USoDHM - Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
842/149/2023/UP - Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Ďurkov
1 370,00 € Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Ďurkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1/1/2024/UP - Mesto Moldava nad Bodvou
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
838/87/2023/IU - Prešovský samosprávny kraj
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000840546Z
772/32/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.