Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
27/4/2024/závod KE - dodatok č.1 - Valaliky Industrial Park, s.r.o.
0,00 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov na ČOV v správe VVS, a.s.
80/3/2024/závod SK - Služba, Mestský podnik Stropkov
0,00 € Služba, Mestský podnik Stropkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
69/4/2024/IU - Prešovský samosprávny kraj
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
62/5/2024/závod PO - Obec Abranovce
0,00 € Obec Abranovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva o výkone správy VK
55/3/2024/závod VV - PLANSTAV VRANOV, spol.s r.o.
0,00 € PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
61/3/2024/závod MI - C-H Projekt s.r.o.
0,00 € C-H Projekt s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Kúpna zmluva
60/2/2024/IU - Obec Kapušany
1,00 € Obec Kapušany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2024
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
71/2/2024/závod SK - VT-KANAL SK s.r.o.
0,00 € VT-KANAL SK s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2024
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre I.Q.2024 - ČOV Sabinov
36/2/2024/UVO
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
803/139/2023/UP - Dodatok č.1 - Wieslaw Marek Wanicki a VEDOS, s.r.o.
0,00 € Wieslaw Marek Wanicki a VEDOS, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č.844 349 003-1-2023-ZVB
777/134/2023/UP - Železnice Slovenskej republiky
7 810,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre závod Trebišov - ČOV Kráľovský Chlmec
37/3/2024/UVO
0,00 € JK SERVIS s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č.860 357 001-1-2023-ZVB
778/135/2023/UP - Železnice Slovenskej republiky
77 930,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č.844 349 002-1-2023-ZVB
779/136/2023/UP - Železnice Slovenskej republiky
27 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnej služby
56/4/2024/UVO
0,00 € PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Darovacia zmluva
31/2/2024/závod PO - Minarik Stanislav
0,00 € Minarik Stanislav Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
32/3/2024/závod PO - Ing.Anton Gereg
0,00 € Ing.Anton Gereg Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
33/6/2024/závod KE - 2DOMY s.r.o.
0,00 € 2DOMY s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 14/4/2023/UVO – Výkon stavebného dozoru na stavbe Moravany - kanalizácia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 14/4/2023/UVO – Výkon stavebného dozoru na stavbe Moravany - kanalizácia
0,00 € Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Január 2024
Dohoda o refundácii nákladov
28/1/2024/USoDHM - Valaliky Industrial Park, s.r.o.
99 025,40 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.