Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Oprava VDJ Červený rak R1
Dohoda o zrušení ZoD 495/133/2023/UNL
0,00 € EL SK, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_100696797
70/5/2024/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
Výmena výstelok na oboch dopravníkoch TE ZD-260-15000 a TE ZD-260-25000
ZoD č. 59/5/2024/UNL
0,00 € Transmisie engineering a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
83/5/2024/závod BJ - TOPA SPOL, s.r.o.
0,00 € TOPA SPOL, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
101/5/2024/IU - Ružena Sarnovská
0,00 € Ružena Sarnovská Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
102/6/2024/IU - Ing.Ján Mrenica
0,00 € Ing.Ján Mrenica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_100971691.
57/2/2024/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Február 2024
Zmluva o výkone správy majetku VK
114/3/2024/závod HN - Obec Brekov
0,00 € Obec Brekov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
103/48/2024/UP - dodatok č.1 - ng.Ľ.Bakoň, Ing.P.Dulín, Ing.M.Dulinová, Ing.R.Korkobec, Ing.P.Novotný, Ing.M.Bakoňová, MDDr.T.Goban a MDDr.I.Gobanová
0,00 € Ing.Ľ.Bakoň, Ing.P.Dulín, Ing.M.Dulinová, Ing.R.Korkobec, Ing.P.Novotný, Ing.M.Bakoňová, MDDr.T.Goban a MDDr.I.Gobanová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
7/2/2024/UP - dodatok č.1 - Ing.Milan Boršč, Ing.Jana Borščová, Mantas Jagminas, Nikola Jagminas, Róbert Vatraľ, Mgr.Martina Vatraľová, Frederik Varga, Michaela Vargová, Viktória Semancová
0,00 € Ing.Milan Boršč, Ing.Jana Borščová, Mantas Jagminas, Nikola Jagminas, Róbert Vatraľ, Mgr.Martina Vatraľová, Frederik Varga, Michaela Vargová, Viktória Semancová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
122/10/2024/závod KE - Zoologická záhrada Košice
0,00 € Zoologická záhrada Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Nájomná zmluva
108/49/2024/UP - Združenie urbariát, komposesorát - pozemkové spoločenstvo
2 413,34 € Združenie urbariát, komposesorát - pozemkové spoločenstvo Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Kúpna zmluva
123/55/2024/UP - MON-DREV s.r.o.
650 000,00 € MON-DREV s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
103/48/2024/UP - Ing.Ľ.Bakoň, Ing.P.Dulín, Ing.M.Dulinová, Ing.R.Korkobec, Ing.P.Novotný, Ing.M.Bakoňová, MDDr.T.Goban a MDDr.I.Gobanová
0,00 € Ing.Ľ.Bakoň, Ing.P.Dulín, Ing.M.Dulinová, Ing.R.Korkobec, Ing.P.Novotný, Ing.M.Bakoňová, MDDr.T.Goban a MDDr.I.Gobanová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
99/2/2024/závod TV - Obec Vojčice
0,00 € Obec Vojčice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Február 2024
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre I.Q.2024 - ČOV Košice
ZoPS č. 79/7/2024/UVO
0,00 € ECOSTART, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
109/3/2024/závod TV - AGROZORAN s.r.o.
0,00 € AGROZORAN s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Február 2024
Dodatok č.3 k zmluve o výkone správy majetku
973/41/2013/závod KE - dodatok č.3 - Obec Ďurkov
0,00 € Obec Ďurkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2024
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd na ČOV v správe VVS, a.s.
107/6/2024/závod PO - Pálenica Šarišské Bohdanovce, s.r.o.
0,00 € Pálenica Šarišské Bohdanovce, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Február 2024
Dohoda o náhrade nákladov za ocenenie nehnuteľností
84/37/2024/UP - AT ABOV, spol. s.r.o., Rozhanovce
0,00 € AT ABOV, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.