Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
27/4/2024/závod KE - Valaliky Industrial Park, s.r.o.
0,00 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Dohoda o spoločnom postupe a spolupráci a o prevode práv a záväzkov z rozhodnutia EIA
25/2/2024/závod KE - Valaliky Industrial Park, s.r.o.
0,00 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
18/1/2024/závod PO - Obec Fintice
0,00 € Obec Fintice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
29/5/2024/závod KE - Ing.Veronika Labaš a Miroslav Labaš
0,00 € Ing.Veronika Labaš a Miroslav Labaš Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Darovacia zmluva
22/1/2024/závod KE - TRI H STAV, s.r.o.
0,00 € TRI H STAV, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o výkone správy majetku VV
23/2/2024/závod VV - PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.
0,00 € PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Január 2024
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
34/7/2024/závod KE - RJ TRADE, s.r.o.
0,00 € RJ TRADE, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
805/77/2023/závod KE - Dodatok č.1 - ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s.r.o.
0,00 € ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
13/4/2024/UP - Obec Pribeník
0,00 € Obec Pribeník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
24/2/2024/závod MI - Ladislav Jakub - Csacsa
0,00 € Ladislav Jakub - Csacsa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Darovacia zmluva
3/2/2024/závod BJ - The Green Village, s.r.o.
0,00 € The Green Village, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Darovacia zmluva
840/14/2023/závod BJ - Makos, a.s.
0,00 € Makos, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
2/1/2024/závod BJ - Obec Raslavice
0,00 € Obec Raslavice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Dodatok č.1 - Dohoda o skončení kúpnej zmluvy
453/3/2018/závod TV - dodatok č.1 - Obec Drahňov
0,00 € Obec Drahňov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
6/2/2024/závod HN - Obec Belá nad Cirochou
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
5/1/2024/závod HN - Obec Belá nad Cirochou
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
20/7/2024/UP - Ing.Daniel Antolík, JUDr.Ján Šály, Jaroslav Haľko, Monika Baluchová a obec Hrabkov
0,00 € Ing.Daniel Antolík, JUDr.Ján Šály, Jaroslav Haľko, Monika Baluchová a obec Hrabkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Január 2024
Poštové služby
Poštová zmluva 814/241/2023/UNL
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
19/1/2024/závod SK - INŠTAL-CENTRUM, s.r.o.
0,00 € INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o výkone správy majetku VV
11/1/2024/závod VT - Obec Nižný Hrabovec
0,00 € Obec Nižný Hrabovec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.