Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Zmluva o výkone správy VK
843/43/2023/závod HN - Obec Brestov
0,00 € Obec Brestov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
824/86/2023/IU - Obec Kapušany
0,00 € Obec Kapušany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
7/2/2024/UP - Ing.Milan Boršč, Ing.Jana Borščová, Mantas Jagminas, Nikola Jagminas, Róbert Vatraľ, Martina Vatraľová, Frederik Varga, Michaela Vargová, Viktória Semancová
0,00 € Ing.Milan Boršč, Ing.Jana Borščová, Mantas Jagminas, Nikola Jagminas, Róbert Vatraľ, Martina Vatraľová, Frederik Varga, Michaela Vargová, Viktória Semancová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
660/100/2023/UP - Prešovský samosprávny kraj
271,89 € Prešovský samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Január 2024
Zmluva o poskytnutí produktu na vykonanie certifikácie a o vykonaní certifikácie
833/3/2023/UPVaK - KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.
0,00 € KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Január 2024
Poistná zmluva č.9870123940
844/41/2023/USoDHM - Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
842/149/2023/UP - Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Ďurkov
1 370,00 € Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Ďurkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1/1/2024/UP - Mesto Moldava nad Bodvou
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
838/87/2023/IU - Prešovský samosprávny kraj
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000840546Z
772/32/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS00008405418
773/33/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000840548V
774/34/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Január 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000840549T
775/35/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Január 2024
Kúpna zmluva
753/129/2023/UP - Mesto Prešov
337 146,66 € Mesto Prešov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
348/35/2023/závod HN - dodatok č.1 - Ing.František Felc
0,00 € Ing.František Felc Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Január 2024
815/242/2023/UNL Zmluva pri realizácii "Sústredeného inkasa platieb obyvateľstva"
Zmluva 815/242/2023/UNL
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
727/23/2023/IU - Mesto Bardejov
0,00 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2023
Dohoda o skončení zmluvy o prevádzkovaní
77/1/2018/závod TV - dodatok č.1 - Obec Drahňov
0,00 € Obec Drahňov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02612/2023-PKZO-B40143/23.00
717/114/2023/UP - Slovenský pozemkový fond Bratislava
261,00 € Slovenský pozemkový fond Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. December 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041M830-421-19
693/143/2019/IU - dodatok č.2 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
1 108 099,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.