Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Darovacia zmluva
31/2/2024/závod PO - Minarik Stanislav
0,00 € Minarik Stanislav Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
32/3/2024/závod PO - Ing.Anton Gereg
0,00 € Ing.Anton Gereg Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
33/6/2024/závod KE - 2DOMY s.r.o.
0,00 € 2DOMY s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 14/4/2023/UVO – Výkon stavebného dozoru na stavbe Moravany - kanalizácia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 14/4/2023/UVO – Výkon stavebného dozoru na stavbe Moravany - kanalizácia
0,00 € Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Január 2024
Dohoda o refundácii nákladov
28/1/2024/USoDHM - Valaliky Industrial Park, s.r.o.
99 025,40 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Január 2024
Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov
dodatok č. 1 k RD č. 122/21/2023/UNL
0,00 € Andrej Paľuv - DANPAL Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Január 2024
Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, Case, Fiat, JCB, Komatsu, Locust, New Holland, UN, UNC a UDS 114a
dodatok č. 1 k RD č. 45/14/2023/UNL
0,00 € GLADEX s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Január 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041M897-421-19
985/203/2018/IU - Dodatok č.2 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Darovacia zmluva
16/3/2024/závod BJ - TP partners, s.r.o.
0,00 € TP partners, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Darovacia zmluva
17/4/2024/závod BJ - BAUMANN Slovakia, s.r.o.
0,00 € BAUMANN Slovakia, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o dovoze a zneškodnení priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov na ČOV v správe VVS, a.s.
35/4/2024/závod PO - Obec Bartošovce
0,00 € Obec Bartošovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Nájomná zmluva č.37-3990-2023
26/3/2024/závod KE - Valaliky Industrial Park, s.r.o.
3 195,86 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
27/4/2024/závod KE - Valaliky Industrial Park, s.r.o.
0,00 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Dohoda o spoločnom postupe a spolupráci a o prevode práv a záväzkov z rozhodnutia EIA
25/2/2024/závod KE - Valaliky Industrial Park, s.r.o.
0,00 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
18/1/2024/závod PO - Obec Fintice
0,00 € Obec Fintice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
29/5/2024/závod KE - Ing.Veronika Labaš a Miroslav Labaš
0,00 € Ing.Veronika Labaš a Miroslav Labaš Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Darovacia zmluva
22/1/2024/závod KE - TRI H STAV, s.r.o.
0,00 € TRI H STAV, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o výkone správy majetku VV
23/2/2024/závod VV - PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.
0,00 € PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Január 2024
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
34/7/2024/závod KE - RJ TRADE, s.r.o.
0,00 € RJ TRADE, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
805/77/2023/závod KE - Dodatok č.1 - ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s.r.o.
0,00 € ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.