Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
DOHODA o ukončení Zmluvy o poskytnutí služieb č. 72/6/2024/UVO
72/6/2024/UVO
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 701/236/2022/UVO -,,Kuzmice - kanalizácia a ČOV"
701/236/2022/UVO - VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
0,00 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Kúpna zmluva
135/58/2024/UP - Peter Petruňák
1,00 € Peter Petruňák Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
142/9/2024/závod BJ - Obec Komárov
0,00 € Obec Komárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
143/10/2024/závod BJ - Obec Komárov
0,00 € Obec Komárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
137/4/2024/závod HN - Obec Jasenov
0,00 € Obec Jasenov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č.2024000836
809/85/2023/IU - Mesto Košice
558,90 € Mesto Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Marec 2024
Stabilizovaný kal z ČOV Rožňava a z ČOV Revúca
Darovacia zmluva č. 100/9/2024/UNL
0,00 € Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava v skratke SMZ, a.s. Jelšava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Marec 2024
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
140/11/2024/závod KE - VT-KANAL sk s.r.o.
0,00 € VT-KANAL sk, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Marec 2024
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní služieb, ev.č.14675
232/3/2019/závodMI - dodatok č.5 - Ekologické služby a.s.
1 973,00 € Ekologické služby a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
129/57/2024/UP - LESY Slovenskej republiky, š.p.
560,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
126/5/2024/závod TV - Obec Plechotice
0,00 € Obec Plechotice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
128/5/2024/závod MI - TOMI SLOVAKIA, s.r.o.
0,00 € TOMI SLOVAKIA, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Február 2024
Zmluva č. 2/2024 o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
134/6/2024/zavod MI - VT - KANAL SK s.r.o. Vranov nad Topľou
0,00 € VT - KANAL SK s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Február 2024
Chemikálie pre úpravu vôd
KZ č. 95/8/2024/UNL
0,00 € BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy verejnej kanalizácie
39/2/2023/závod MI - dodatok č.2 - Obec Pozdišovce
0,00 € Obec Pozdišovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o výkone správy verejnej kanalizácie
115/4/2024/závod MI - Obec Horňa
0,00 € Obec Horňa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
Darovacia zmluva
116/9/2024/závod KE - MTS SVK Development 05, s.r.o. a MADO s.r.o.
0,00 € MTS SVK Development 05, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
117/7/2024/závod PO - JAŠIM Build, s.r.o.
0,00 € JAŠIM Build, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
124/56/2024/UP - MON-DREV s.r.o.
0,00 € MON-DREV s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.