Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
Zmluva č. 88/24/AZ
400,00 € Obec Torysky Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
86/24/AZ
0,00 € Ing. Ján Gašper Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
79/24/ZoD
2 900,00 € Archeológia Spiš s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Jún 2024
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
74/24/AZ
14 900,00 € Atelier pro s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č.MZP-PSK-401202DVI9
73/24/AZ
10 251 802,21 € Ministerstvo životného prostredia SR Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
72/24/AZ
0,00 € FIMAZO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
57/24/ZoD
2 650,00 € A.S. Partner, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
70/24/AZ
0,00 € CHEMOSTAV, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
69/24/AZ
5 000,00 € Mgr. Ján Halečka, Danka Halečková, Blažena Balážová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Máj 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
67/24/AZ
1 000,00 € Slovenská asociácia vodárenských expertov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
54/24/KZ
36 480,00 € Best Tatry, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Máj 2024
Dohoda o užívaní pozemku
61/24/NZ
120,00 € Ján Grega Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Apríl 2024
Dohoda o užívaní pozemku
62/24/NZ
60,00 € Stanislav Petras Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
63/24/AZ
0,00 € ALTONY s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
zmluva č. 60/24/AZ
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností investora
55/24/AZ
5 000,00 € FORESPO HELIOS 2 a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
53/24/AZ
0,00 € ESKol s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
52/24/AZ
0,00 € BizPartner a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného brmena
51/24/AZ
0,00 € SR - Železnice Slovenskej republiky Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
47/24/AZ
0,00 € Mesto Kežmarok Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.