Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MZŠ - MSMT - Bikesharing
49/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestské služby mesta Trnava
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
50/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestská rada mládeže v Trnave
30. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného miesta elekrického zariadenia - Radlinského
35/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
30. Január 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E - Castiglione
36/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
30. Január 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E - MZŠ
37/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
30. Január 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - MZŠ - HK Trnava
38/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
30. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
39/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
40/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
41/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Mesto Trnava
27/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
26. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
28/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
29/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
30/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
31/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
32/2023
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
34/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
33/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Best Deal Slovakia s.r.o.
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
9/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Stanislav Karabínoš
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
10/2023
800,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Stanislav Karabínoš
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
11/2023
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba