Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MŠH - TTSK
269/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Trnavský samosprávny kraj
9. August 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
268/2023
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
8. August 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
266/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mgr. Sabina Šmondrková -KUCHYNKOVO
8. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Zamenis s.r.o.
267/2023
2 035,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zamenis, s.r.o.
3. August 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
264/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Royal Promotions
265/2023
5 420,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. ROYAL PROMOTIONS, s. r . o.
2. August 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - KGS
254/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klub gymnastických športov Slávia Trnava
2. August 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - JOGA
263/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Sahadža joga Slovensko
27. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KENE s.r.o.
260/2023
6 068,76 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. KENE
27. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov MSMT, p.o.
261/2023
13 970,55 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestské služby mesta Trnava
27. Júl 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
262/2023
62,40 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Anna Holovičová
26. Júl 2023
Zmluva o nájme časti pozemku - CAS - Malgery Araine
259/2023
46,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Malgery Araine s.r.o.
25. Júl 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí - MŠH - MKS
257/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
25. Júl 2023
Zamestnávateľská zmluva - DDS - Tatra banka
258/2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
21. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet
256/2023
0,00 € TT-IT, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
19. Júl 2023
Zmluva o odňatí a zverení majetku do správy - PO 01, PO 04
253/2023
0,00 € Mesto Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.
19. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - Line Dance
255/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Viera Netoušková
17. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - BK AŠK
250/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava
17. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - Dušan Nebyla
251/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č. Z20236117_Z - Icetechnik.CZ, s.r.o.
252/2023
142 000,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. ICETECHNIK.CZ, s.r.o.