Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
78/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
79/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Renata Macošiarová
14. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
80/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
81/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
82/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
83/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
84/2023
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
85/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
86/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
13. Február 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - René Krásny
75/2023
50,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
10. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke hnuteľných vecí zo dňa 17.1.2022
74/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Február 2023
Zmluva č. 281250 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
68/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
9. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
69/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
70/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
71/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
72/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
73/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
7. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
63/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
7. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
64/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
7. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
65/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba