Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
37/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p. o. Ing. Lenka Klimentová, PhD.
6. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
35/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Radoslav Drobný
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
36
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p. o. Zamenis, s.r.o.
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange - Dohoda
39
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Správa majetku mesta Trnava, p. o.
12. Apríl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange
40
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Správa majetku mesta Trnava, p. o.
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
39/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Orange Slovensko, a.s.
12. Apríl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange
40/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
36/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zamenis, s.r.o.
29. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci - Zaži v Trnave - pódium
43/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
1. Máj 2022
Slovenská amatérska federácia silového trojboja
44/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. SLOVENSKÁ AMATÉRSKA FEDERÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA (skrátenie AWPC - Slovakia)
1. Máj 2022
Neuvedené
47/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zuzana Igazová
1. Máj 2022
Dodatok č. 1 - Zmluva o výpožičke NP - MSMT - Bikesharing - energie
46/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestské služby mesta Trnava
1. Máj 2022
SLA zmluva - dodatok č. 4 - TT-IT
45/2022
0,00 € TT-IT, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
4. Máj 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku - MSMT - kosačka
49/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestské služby mesta Trnava
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov VERY GOODIES SK, s.r.o.
50/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. VERY GOODIES SK, s. r. o.
12. Máj 2022
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme a prenájme NP - Západoslovenská dis.
51/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Západoslovenská distribučná a.s.
20. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - A. Polakovič - MŠH
57/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Adrián Polakovič
20. Máj 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - CBŠ Trnava - MŠH
58/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Centrum bojových športov Trnava
20. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - CVŠ V Jame - MŠH
59/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Centrum voľného času, V jame 3
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke - Zaži v Trnave - Hnuteľný majetok
60/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko