Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov MŠH
120/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Centrum bojových športov Trnava
29. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
128/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
28. Február 2024
Poistná zmluva číslo 1110030028 poistenie zodpovednosti za škodu
127/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
27. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Cremi Slovakia s.r.o.
124/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Cremi Slovakia, s.r.o.
27. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - mestský trh
125/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
27. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
126/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mária Kolesárová
26. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola -Mestský trh
121/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
122/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Dezertology s.r.o.
26. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
123/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
22. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
116/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
22. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
117/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
22. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
118/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
22. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
119/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
20. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
114/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
20. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
115/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
19. Február 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb - AZ KLIMA SK, s.r.o.
110/2024
0,00 € AZ KLIMA SK, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
19. Február 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb - AZ KLIMA SK, s.r.o.
110/2024
0,00 € AZ KLIMA SK, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
19. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
111/2024
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
19. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
111/2024
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
19. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
112/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ivana Mišovičová