Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola -Mestský trh
121/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
122/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Dezertology s.r.o.
26. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
123/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
22. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
116/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
22. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
117/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
22. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
118/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
22. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
119/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
20. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
114/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
20. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
115/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
19. Február 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb - AZ KLIMA SK, s.r.o.
110/2024
0,00 € AZ KLIMA SK, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
19. Február 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb - AZ KLIMA SK, s.r.o.
110/2024
0,00 € AZ KLIMA SK, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
19. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
111/2024
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
19. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
111/2024
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
19. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
112/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ivana Mišovičová
19. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
112/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ivana Mišovičová
19. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
113/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
19. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
113/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
16. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
109/2024
81,60 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. IGA Group s.r.o.
15. Február 2024
Zmluva o nájme pedajného stola -Mestský trh
102/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
15. Február 2024
Zmluva o nájme pedajného stola -Mestský trh
103/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba