Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
121/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
6. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
122/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
6. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov MDE Advisory
123/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MDE Advisory
3. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
115/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
116/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
117/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
118/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
119/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
2. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
113/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Anna Režná
2. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov VARITES s.r.o.
114/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. VARITES, s.r.o.
31. Január 2023
Dohoda o podmienkach varovania obyvateľstva - MZŠ - MV SR
47/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Február 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní
104/2023
0,00 € Mesto Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.
28. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
105/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
28. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
106/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
28. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
107/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
28. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
108/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
28. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
109/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Barbora Kolková
28. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
110/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
28. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovní služieb v odpadovom hospodárstve
111/2023
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP - Tenisové kurty ZI
112/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zuzana Igazová