Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
137/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. Marec 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
138/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. Marec 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
139/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MŠH
140/2024
720,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Slovenský zväz hádzanej
12. Marec 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
133/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
12. Marec 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
134/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. B.F.Co s.r.o.
12. Marec 2024
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia šatní v objekte PO 07 - 2. etapa
135/2024
0,00 € LIVING LIGHT, spol. s r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
11. Marec 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
131/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Barbora Toronyiová - CHTELNICKÉ ZEMÁKANCE
11. Marec 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
132/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
7. Marec 2024
Zmluva o výpožičke - pozemok - Castiglione doba určitá
130/2024
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.
2. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
129/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
29. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
128/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
28. Február 2024
Poistná zmluva číslo 1110030028 poistenie zodpovednosti za škodu
127/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
27. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Cremi Slovakia s.r.o.
124/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Cremi Slovakia, s.r.o.
27. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - mestský trh
125/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
27. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
126/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mária Kolesárová
26. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola -Mestský trh
121/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
26. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
122/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Dezertology s.r.o.
26. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
123/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
22. Február 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
116/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba