Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - FNC1 services s.r.o. BOX
144/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FNC1 Services, s. r. o.
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Hanu s.r.o.
142/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hanu s.r.o.
24. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - SAR Consulting, s.r.o.
143/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. SAR Consulting
21. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
138/2023
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Hospitality Group
139/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. HOSPITALITY group s.r.o.
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme predajného stola - Mestský trh zo dňa 7.3.2023
140/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. DO-KA, s.r.o.
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Jozef Hutár
141/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jozef Hutár
16. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
136/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
16. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme predajného stola - Mestský trh
137/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Renata Macošiarová
13. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Cremi Slovakia s.r.o.
135/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Cremi Slovakia, s.r.o.
9. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
131/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. JAJA ZELO s. r. o.
9. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
132/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
133/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Marec 2023
Zmluva o zverení majetku do správy - garáž K. Mahra
134/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
8. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
124/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
8. Marec 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
125/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. DO-KA, s.r.o.
8. Marec 2023
Dohoda o zrušení dodatku č. 20 FCC Trnava s.r.o.
126/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov FCC Trnava s.r.o.
127/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov FCC Trnava s.r.o
128/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
8. Marec 2023
Zmluve o výpožičke MŠH - CVČ
129/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Centrum voľného času, V jame 3