Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Zmluva o výpožičke - Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
404/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
25. November 2022
Zmluva o dodávke elektriny - Advent 2022 - Magna
403/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MAGNA ENERGIA a.s.
15. November 2022
Zmluva na poskytnutie služby uvzatvorená podľa §269 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka
325/2022
11 884,00 € PURITY of LIFE service s. r. o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
23. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
395/2022
1 430,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. ITALIAN ART s.r.o.
23. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Advent 2022
396/2022
2 840,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Langoše s.r.o.
23. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
397/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. DOMÁCE s.r.o.
23. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
398/2022
1 160,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zdeněk Otáhal
23. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
399/2022
1 160,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Meridius forge s. r. o.
23. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
400/2022
1 160,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Alba Flora s.r.o.
23. November 2022
Poistná zmluva - Motorové vozidlo - Kooperativa
401/2022
29,30 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Správa majetku mesta Trnava, p.o.
23. November 2022
Zmluva o nájme NP - Bar Cavern MŠH
402/2022
120,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Bar CAVERN s.r.o.
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
346/2022
1 160,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
22. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
347/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
348/2022
4 510,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. GARIANT s.r.o.
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
349/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Peter Kudláč - APIMED
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
350/2022
1 160,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Livastyl, s.r.o.
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
351/2022
1 160,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Milan Pilát - ADRI
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
352/2022
2 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Renáta Drottnerová
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
353/2022
1 160,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Nikola Halanová
22. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
354/2022
1 160,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ján Kožuch