Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Zmluva o užívaní MŽŠ na športové účely - Korčuliarsky klub Trnava
204/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Korčuliarsky klub Trnava
26. Jún 2023
Zmluva o užívaní MŽŠ na športové účely - Krasokorčuliarsky klub Trnava
205/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Krasokorčuliarsky klub Trnava
26. Jún 2023
Dohoda o zániku poistnej zmluvy
206/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Správa majetku mesta Trnava, p.o.
26. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Purity of life service s.r.o.
207/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. PURITY of LIFE service s. r. o.
26. Jún 2023
Odstúpenie od zmluvy - Kúpna zmluva Z20234895_Z
208/2023
0,00 € Mátl & Bula, spol. s r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
23. Jún 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí - Zaži v Trnave
203/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
22. Jún 2023
Oprava osvetlenia v Mestskej športoveh hale v Trnave
201/2023
52 788,64 € Ledco s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
22. Jún 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Klub sálového futbalu ŠK Prednádražie, n.o.
202/2023
114,50 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava
20. Jún 2023
Zmluva o spolupráci - Up Déjeuner, s. r. o.
200/2023
0,00 € Up Déjeuner Správa majetku mesta Trnava, p.o.
19. Jún 2023
Rámcová zmluva na upratovaciu službu - Purity of Life service s.r.o.
197/2023
18 080,64 € PURITY of LIFE service s. r. o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí -Vozovka Hill s.r.o.
198/2023
122,40 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. VOZOVKA HILL, s.r.o.
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Obec Boleráz
199/2023
306,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Obec Boleráz
17. Jún 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
195/2023
800,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Marián Farkaš
17. Jún 2023
Zmluva o nájme predajného stola- Mestský trh
196/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
15. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - FCC Trnava,s.r.o.
192/2023
3 877,62 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
15. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov - FCC Trnava, s.r.o.
193/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
15. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MDE Advisory, s.r.o.
194/2023
2 749,46 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MDE Advisory s.r.o.
14. Jún 2023
Zmluva o nájme časti nebytových priestorov - MŠH - Jana Hulinová
190/2023
600,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jana Hulínová
14. Jún 2023
Rámcová dohoda na poskytnutie služby - ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.
191/2023
62 906,40 € ŽOS Bezpečnosť spol.s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
9. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve - KOOPERATIVA
189/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Správa majetku mesta Trnava, p.o.