Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia -ADVENT 2023
390/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Lead group, s. r. o.
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - ADVENT 2023
391/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. RIVER L + J s.r.o.
13. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2023
392/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
15. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia- ADVENT 2023
399/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MaMa Natura s.r.o.
22. November 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí - Zaži v Trnave -Mestské kultúrne stredisko
401/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
21. November 2023
Zmluva o výpožičke nebytoých priestorov MŠH a CVČ
400/2023
1,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Centrum voľného času, V jame 3
15. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - Advent 2023
398/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Oliver Kondra
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Advent 2023
396/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Anna Víglašská - GREEN GASTRO
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Advent 2023
397/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jozef Víglašský
13. November 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
393/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
13. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - Advent 2023
394/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. TULIOLANDIA n.o.
13. November 2023
Zmluva o zverení majetku do správy - Garáže - Mozartova
395/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
9. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava mesto
377/2023
202,50 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava-sv.Mikuláša
10. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Trnavaská arcidiecézna Charita
386/2023
202,50 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Trnavská arcidiecézna charita
9. November 2023
Zmluva o výpožičke časti pozemku
374/2023
0,00 € ŽOS Trnava, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Michaela Princová
375/2023
1,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Michaela Princová - il Principe
9. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - MŠH - Hit VO Trnava
376/2023
1,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Volejbalový oddiel Hit Trnava
9. November 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MZŠ - HKM
380/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub mládeže Gladiators Trnava
7. November 2023
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti rekonštrukcie areálu Kamenný mlyn
324/2023
0,00 € bazenprojekt s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
7. November 2023
Zmluva o nájme predajného zariadenia - Henrieta Ilavská
336/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Henrieta Ilavská