Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
59/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Dezertology s.r.o.
6. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
60/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Róbert Haver
6. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
61/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
6. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
62/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Február 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke elektriny č. 0483/2022
51/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
3. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
52/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ivana Mišovičová
3. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
53/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
54/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
55/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
56/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
57/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Február 2023
Servisná zmluva č.PK0812/2022 o poskytovaní prác a služieb
58/2023
0,00 € TYROS LOADING SYSTEM SK, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
31. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
42/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
31. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
43/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
31. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
44/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
31. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
45/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
31. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
46/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
31. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MZŠ - V8 GROUP s.r.o.
48/2023
3 000,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. V8 GROUP s.r.o.
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MZŠ - MSMT - Bikesharing
49/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestské služby mesta Trnava
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
50/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestská rada mládeže v Trnave