Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
61/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
62/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
63/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
64/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
65/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
66/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
67/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2024
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Plavecký klub STU Trnava, o.z.
68/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Plavecký klub STU Trnava
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MŠH
51/2024
4 310,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. One Step Further
25. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
52/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
53/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
54/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
55/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
56/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
23. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
45/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
23. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
46/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
23. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
47/2024
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
23. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
48/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
23. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
49/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
23. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
50/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba