Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
284/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
5. September 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - FOX Reality s.r.o.
285/2023
40,80 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FOX reality, s.r.o.
5. September 2023
Zmluva o nájme NP - MŠH - M. Ruman
286/2023
242,50 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
31. August 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Nikola Veličkovic
283/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Nikola Veličkovic
30. August 2023
Zmluva o nájme predajníého stola - Mestský trh
282/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
28. August 2023
Zmluva o výpožičke pozemku - KKM - Zaži v Trnave
281/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
24. August 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Ing.Peter Kudláč - APIMED
280/2023
542,40 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Peter Kudláč - APIMED
22. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - MZŠ Iga Group - august
278/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. IGA Group s.r.o.
22. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - MZŠ Iga Group - september
279/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. IGA Group s.r.o.
21. August 2023
Dohoda o prevode práv a povinností - Orange - 284
275/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.
21. August 2023
Dohoda o prevode práv a povinností - Orange - 037
276/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Správa majetku mesta Trnava, p.o.
21. August 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Trnavská Arcidiecézna charita
277/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Trnavská arcidiecézna charita
18. August 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Obec Smolenice
273/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Obec Smolenice
18. August 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
274/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
16. August 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
271/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
16. August 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
272/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
14. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Jana Hulinová
270/2023
500,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jana Hulínová
10. August 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MŠH - TTSK
269/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Trnavský samosprávny kraj
9. August 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
268/2023
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
8. August 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
266/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mgr. Sabina Šmondrková -KUCHYNKOVO