Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o dodávke elektriny - Radlinského 1
4/2023
0,00 € Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
13. Január 2023
Dohoda o zabezpečení odborných služieb - RÚVZ
3/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Správa majetku mesta Trnava, p.o.
11. Január 2023
Zmluva o nájme trhového miesta - príležitostný trh
235/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Jana Hulínová
10. Január 2023
Zmluva na čistenie a zabezpečenie zimnej údržby v areáli Mestský priemyselný park
2/2023
0,00 € Neuvedené Správa majetku mesta Trnava, p.o.
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Hanu s.r.o.
1/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hanu s.r.o.
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Centrum podpory Trnava
412/2022
200,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MV SR, Centrum podpory Trnava
23. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
414/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Bar CAVERN s.r.o.
31. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MZŠ - Ice Skating
416/2022
35,80 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ice Skating Trnava
27. December 2022
Dodatok č.1 k Zmôuve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.08.2022
415/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Michaela Princová - il Principe
23. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
413/2022
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
22. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb Miroslav Valentín - MV
411/2022
3 480,00 € Miroslav Valentín - MV Správa majetku mesta Trnava, p.o.
20. December 2022
Zmluva o výpožičke - Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Trnava - Kopánka
410/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Rímskokatolícka cirkev farnosť Trnava - Kopánka
15. December 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
408/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Nohejbalový klub Slávia Trnava
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Bar Cavern
406/2022
120,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Bar CAVERN s.r.o.
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
407/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Spolek " Deti fitness aneb sportem proti drogám"
1. December 2022
Zmluva o nájme NP - MŠH - TOP-RELAX
405/2022
60,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. TOP-RELAX s.r.o
29. November 2022
Zmluva o výpožičke - Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
404/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
25. November 2022
Zmluva o dodávke elektriny - Advent 2022 - Magna
403/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. MAGNA ENERGIA a.s.
15. November 2022
Zmluva na poskytnutie služby uvzatvorená podľa §269 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka
325/2022
11 884,00 € PURITY of LIFE service s. r. o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
23. November 2022
Zmluva o nájme predajného zariadenia - ADVENT 2022
395/2022
1 430,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. ITALIAN ART s.r.o.