Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - FCC Trnava s.r.o.
249/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. FCC Trnava, s.r.o.
12. Júl 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
238/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
12. Júl 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
239/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
12. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Národné kariiérne centrum - Kam na vysoku 2023
240/2023
1 260,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Národné kariérne centrum SK, s. r. o.
12. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠH - Národné kariiérne centrum - job Spott 2024
241/2023
2 275,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Národné kariérne centrum SK, s. r. o.
12. Júl 2023
Zmluva o užívaní MZŠ na športové účely - Ice Skating Trnava
243/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ice Skating Trnava
12. Júl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo - HOUR, spol. s.r.o.
242/2023
0,00 € HOUR spol. s r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
12. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - AK AŠK
244/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Atletický klub AŠK Slávia Trnava
12. Júl 2023
Zmluva o užívaní MZŠ na športové účely - HK Trnava
245/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke NP - MZŠ - HK Trnava
246/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
12. Júl 2023
Zmluva o nájme NP - MZŠ - HK Trnava
247/2023
315,81 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
11. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - AJA
226/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu AJA
11. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - HIT
227/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Volejbalový oddiel Hit Trnava
11. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - CK
228/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. CANDY klub
11. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - SS
229/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb - WC - MSMT
230/2023
9,15 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestské služby mesta Trnava
11. Júl 2023
Zmluva o spolupráci - Benefit Systems Slovakia - Karta Multisport
231/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
232/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
11. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
233/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
11. Júl 2023
Zmluva o užívaní MŠH na športové účely - HBC
234/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. HBC Trnava