Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
14/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
15/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
16/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
17/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
18/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
19/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
20/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
21/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
22/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
23/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
24/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
25. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
25/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Miroslava Ivančíková - Miri Decor
25. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. RFA Arena Kft.
24. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Volejbalový oddiel Hit Trnava
23. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. CANDY klub
20. Január 2023
Zmluva o zverení majetku - Radlinského
5/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
20. Január 2023
Zmluva o zverení majetku - Garáže K.Mahra
6/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
20. Január 2023
Zmluva o nájme NP - Krasokorčuliarsky klub Trnava
417/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Krasokorčuliarsky klub Trnava
17. Január 2023
Zmluva o dodávke elektriny - Radlinského 1
4/2023
0,00 € Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
13. Január 2023
Dohoda o zabezpečení odborných služieb - RÚVZ
3/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Správa majetku mesta Trnava, p.o.