Centrálny register zmlúv

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MŠH
24/2024
210,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. TH PLUS spol. s r.o.
15. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
15/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
15. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
16/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
15. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
17/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
15. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
18/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
15. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
19/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
15. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
20/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
12. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
13/2024
1 200,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Stanislav Karabínoš
12. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
14/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ing. Stanislav Karabínoš
11. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
9/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
11. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
10/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
11. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
11/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Anna Režná
11. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
12/2024
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mgr. Sabina Šmondrková -KUCHYNKOVO
10. Január 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov MŠH
8/2024
1,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Združenie šípkarskych organizácií, o. z.
9. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
3/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
4/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Január 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
5/2024
75,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb - upratovanie Agátka 2024-2027
7/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mestské služby mesta Trnava
8. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny - Magna Energia a.s.
425/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
5. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - IGA Group s.r.o,
1/2024
81,60 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. IGA Group s.r.o.