Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí FPP na rok 2024 pre DF SR.
MAGDG2400093
54 993,20 € Detský fond Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti 2024
MAGDG2400111
3 849,00 € Detský fond Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty pre účely stavby „Výmena povrchu chodníka Šancová / Žabotova“.
MAGBO2400055
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624170223012
2,53 € Blažo Pavel,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634170423012
825,73 € Kovárová Katarína, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634169523014
496,66 € Bendlová Margita Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634169623012
624,14 € Petrášová Denisa Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634170523012
759,00 € Kozáková Helena Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634167123014
593,86 € Sadloňová Silvia Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634169123014
496,66 € Šoková Lenka, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634170023012
785,82 € Kovárová Simona Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624170723012
3,64 € Jamrichová Anna Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624171723012
2,56 € Gališinová Viera,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634168923014
496,66 € Duhár Marek Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Dodatok č. 8 k zmluve MAGTS2100268. Dodanie POS terminálov pre klientske miesto (Zimný štadión), miestne úrady (Karlova Ves, Dúbravka) - parkovacia politika. Doba neurčitá.
MAGTS2400108
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Sublicenčná zmluva č. MAGBO2400052
MAGBO2400052
0,00 € Mestské lesy v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501712400, uzatvorený za účelom odstránenia nedostatkov v návrhu na vklad, k uloženiu prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom Villa M, ul. Francúzskych partizánov", k.ú. Staré Mesto
286501712400/1
0,00 € Šujanský Miloš, Ing., PhD.,MBA Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí FPP na rok 2024 - Tenenet.
MAGDG2400087
15 778,50 € TENENET o.z. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Agapé Horný Bar, n.o. vo výške 8 860,93 eur v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400113
8 860,93 € Agapé Horný Bar, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Dodatok č.3/č.307/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
nefpd--000009
1 287 511,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava