Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 76/2024 András Sallay Svadba Zrkadlová sieň, Galéria
762024
300,00 € Sallay András Hlavné mesto SR Bratislava
7. Jún 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 77/2024 Nikoleta Mihová Svadby Zrkadlová sieň, Galéria
772024
300,00 € Mihová Nikoleta Hlavné mesto SR Bratislava
7. Jún 2024
Dohoda upravuje spoluprácu pri výcviku v oblasti služobnej kynológie.
MAGBO2400073
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hlavné mesto SR Bratislava
7. Jún 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Róbert Pitelka, Annamária Pitelková
098506952300
1 513,44 € Pitelka Róbert Hlavné mesto SR Bratislava
7. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634170323012
1 180,30 € Geri Miroslava Hlavné mesto SR Bratislava
7. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634170823012
824,97 € Horváthová Marta Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 184/2024 na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 182/1, k. ú. Karlova Ves zvereného do správy MČ Bratislava-Karlova Ves
184/2024
73 800,00 € Divéky Marko Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 180/2024 na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 2036, k. ú. Karlova Ves zvereného do správy MČ Bratislava-Karlova Ves
180/2024
6 240,00 € Fifek Edmund, Ing., PhD. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Rámcová zmluva na služby aplikácie biocídneho výrobku na báze BTI helikoptérou
MAGTS2400005
35 000,00 € DETONICS S.A. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639416423023
2 837,18 € Eremiáš Patrik Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639401923023
2 837,18 € Drahoš Milan Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639401123023
2 837,18 € Czirák Jaroslav Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639401823023
2 837,18 € Došeková Elena, Ing Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639401223023
2 837,18 € Čamek Branislav,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639401723023
2 837,18 € Dolanský Igor Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639400323023
2 837,18 € Bartakovičová Margita,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639401323023
2 837,18 € Čapkovičová Petranka,Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Predmetom je zriadenie vecného bremena práva vybudovania stavebného objektu SO 202.1 Prístupová komunikácia na časti pozemku parc. č. 2070/31 k. ú. Vajnory, v rozsahu cca 325 m2
288803272400/0099
7 605,00 € STK Property, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Dodatok č. 2 k RZ o poskytovaní právnych služieb
MAGTS2400153
30 000,00 € Hillbridges, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639403823023
2 837,18 € Groll Vladimír, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava