Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 181/2024 na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 1311/20, k. ú. Karlova Ves zvereného do správy MČ Bratislava-Karlova Ves
181/2024
5 460,00 € Kajzr Peter Hlavné mesto SR Bratislava
4. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 182/2024 na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 2052, k. ú. Karlova Ves zvereného do správy MČ Bratislava-Karlova Ves
182/2024
7 020,00 € Škultétyová Danka, MUDr. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 183/2024 na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 2954/172, k. ú. Karlova Ves zvereného do správy MČ Bratislava-Karlova Ves
183/2024
17 340,00 € Baše Jiří Hlavné mesto SR Bratislava
4. Jún 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 68/2024 Liga za duševné zdravie SR, o. z. Slávnostný koncert Ligy za duševné zdravie Zrkadlová sieň, Mezanín
682024
200,00 € Liga za duševné zdravie SR Hlavné mesto SR Bratislava
4. Jún 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 78/2024 FLORA TOUR spol. s r. o. Koncert pre zahraničných turistov Nádvorie sv. J. Nepomuckého
782024
400,00 € FLORA TOUR spol. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503072400/0099 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k rodinnému domu na Orechovej ulici.
286503072400/0099
227,00 € Šlauka Roman Hlavné mesto SR Bratislava
4. Jún 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 69/2024 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Prehliadka Galérie a Zrkadlovej siene pre zahraničných turistov Predsálie Zrkadlovej siene a Galérie
692024
400,00 € BLUE DANUBE TOURS s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Zmluva o dielo č. MAGTS2400078
MAGTS2400078
104 880,00 € HADE s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 1 05 001 24 na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. E parc. č. 1241/37, k. ú. Devín zvereného do správy MČ Bratislava-Devín
10500124
1 248,00 € Ceconík Matej, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Podpora pri budovaní a úprave kontajnerových stanovíšť
240D10007
80 000,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
BS Terchovská
MAGTS2400142
9 120,00 € The Büro, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - BVS, a. s.
OTMZDZ0004
21 000,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Zmluva uzatvorená za účelom uložených inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č 843/17 v k.ú. Vrakuňa
286503612400
1 730,00 € Tóth Andrej, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500632400, uzatvorený za účelom ostránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, prípojky inž. sietí k stavbe "Rodinný dom s 2-ma bytmi", na pozemkoch v k.ú. Karlova Ves
286500632400/1
0,00 € Bergl Ivan Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508382300/0099, uzatvorený za účelom uloženia vodomernej a kanalizačnej šachty k stavbe "Samooblužná autoumyváreň", na pozemku reg. E-KN p.č. 5575, k.ú. Podunajské Biskupice
286508382300/0099/1
0,00 € KOLO SLOVAKIA s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Dodatok č. 07 83 0038 22 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0038 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 136 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
078300382201
0,00 € Drunk Cherry s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503572200/0099, uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena a stavebníka, NN prípojka k stavbe "Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska", k.ú. Nové Mesto
286503572200/0099/1
0,00 € ALLWA, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Memorandum o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislava a BMC SAV, v. v. i.
MAGBO2400065
0,00 € Slovenská akadémia vied Hlavné mesto SR Bratislava
31. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - DK Lúky - Pýtajte sa primátora Petržalka 3.6.2024
MAGBO2400071
0,00 € Kultúrne zariadenia Petržalky Hlavné mesto SR Bratislava
31. Máj 2024
BVS cisterna - Zmluva o spolupráci - otvorenie parku na Dunajskej 1.6.2024
MAGTS2400160
924,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava