Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
DODATOK č. 13 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023
MAGTS2200148
77 100 000,00 € Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1, IČO: 00492736 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
11. Január 2023
OHD/2023/Dodatok č. 14 - Rámcová zmluva o službách DPB
MAGTS2200520
77 100 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Hlavné mesto SR Bratislava
24. Jún 2024
Zmluva o financovaní č. 40/ZF/2024
40/ZF/2024
70 500 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - Karloveská radiála" - 311031Z323
D311031Z323/01
63 683 924,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
8. December 2022
Rámcová dohoda č. MAGSP2200071
MAGSP2200071
55 524 464,36 € MBM-GROUP, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Jún 2024
Zmluva o účelovom úvere č. 0320/24/80100
0320/24/80100
55 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Júl 2022
Zabezpečenie zberu a pepravy KO
MAGTS2200236
41 352 500,03 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
19. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva č. MAGTS2200236
MAGTS2300302
33 681 520,80 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Jún 2022
DODATOK č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900002
MAGSP2200025
32 264 141,72 € Zhotoviteľ č. 1: Pittel + Brausewetter s.r.o., STRABAG s.r.o., Zhotoviteľ č. 2: MBM-GROUP, a.s., HOCHTIEF s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
10. Júl 2023
Zmluva o účelovom úvere č. 0476/23/80100
0476/23/80100
30 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
10. Júl 2023
Za účelom úpravy vzájomných záväzkových vzťahov - Refinancovanie úverovej zmluvy č. 0339/20/80100
0339/20/80100/01
20 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o PNFP pre projekt "Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor" (311031CHH3) D311031CHH3/01
D311031CHH3/01
18 197 002,66 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
10. November 2023
Zmluva o úvere č. MAFSFUZ00004
MAFSFUZ00004
16 600 000,00 € National Development Fund II., a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
4. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve MAFSFUZ00004
MAFSFUZ0000401
15 907 000,00 € National Development Fund II., a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Júl 2023
Rámcová dohoda č. MAGTS2300162
MAGTS2300162
12 314 672,40 € A.I.I. Technické služby s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Júl 2023
Rámcová dohoda č. MAGTS2300161
MAGTS2300161
11 674 358,40 € A.I.I. Technické služby s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Marec 2023
Pripravovaná výzva v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, ktorého cieľom je pokryť náklady súvisiace s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na p otreb y skupiny utečencov s dočasným útočiskom.
2522D20023
11 000 000,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava
24. Jún 2024
Dodatok č.1 k pripravovanej výzve v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, ktorého cieľom je pokryť náklady súvisiace s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na p otreb y skupiny utečencov s dočasn
2522DFO20036
11 000 000,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava
9. Máj 2022
Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa
MAG 195313/2022
10 183 621,93 € KAMI PROFIT, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
16. Máj 2022
Dodatok č. 2 MAG 135327/2022 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb
MAG 135327/2022
10 183 621,93 € METRO Bratislava a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava