Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 10591/2022-M_ODPD
NFP_004/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
21. Máj 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
INE_063/2024
0,00 € SANIMED, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
21. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
INE_064/2024
0,00 € Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FP_053/2024
1 667,70 € M - VITAL - V.I.P. Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NZ_044/2023
NZ_018/2024
0,00 € SERIO s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ_045/2023
NZ_019/2024
0,00 € AREDO s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ_047/2023
NZ_020/2024
0,00 € VF-company s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ_049/2023
NZ_021/2024
0,00 € ROST Group s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ_046/2023
NZ_022/2024
0,00 € Autoservis BHB, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
INE_062/2024
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_007/2024
220,00 € Katrenič Erik, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2024
Zmluva o dielo 235/2024 - Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Spišská Nová Ves
ZOD_010/2024
36 909,60 € SAROUTE, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
15. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Multicentrum
NZ_017/2024
60,00 € CHORUS IGLOVIA Mesto Spišská Nová Ves
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 100/2024/C
NZHB_099/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kubíková Terezia
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 99/2024/C
NZHB_098/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Novoveská Valéria
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 98/2024/C
NZHB_097/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Čujová Zuzana
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 97/2024/C
NZHB_096/2024
5,00 € Mesto Spišská Nová Ves Klein Marian, Ing.
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109/2024/C
NZHB_108/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Mikolaj Rastislav
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108/2024/C
NZHB_107/2024
18,00 € Mesto Spišská Nová Ves Némethová Terézia
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107/2024/C
NZHB_106/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Dunajská Zuzana, Mgr.