Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 51/2022
ZOS_006/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Spišská Nová Ves
1. December 2023
Zmluva o dielo
ZOD_017/2023
9 600,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 315/2023/C.
NZHB_320/2023
150,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kotlárová Gabriela
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 316/2023/C.
NZHB_321/2023
10,40 € Mesto Spišská Nová Ves Oravcová Simona, Mgr.
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 317/2023/C.
NZHB_322/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Melegová Danka
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 318/2023/C.
NZHB_323/2023
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Antaš Stanislav
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 319/2023/C.
NZHB_324/2023
100,00 € Mesto Spišská Nová Ves Palitefka Peter
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 320/2023/C.
NZHB_325/2023
15,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bodzionyová Stanislava
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 328/2023/C.
NZHB_333/2023
50,00 € Mesto Spišská Nová Ves Schmidt Štefan
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 327/2023/C.
NZHB_332/2023
15,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pekár Ladislav
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 326/2023/C.
NZHB_331/2023
6,00 € Mesto Spišská Nová Ves Mackovjaková Ľubica, PhDr.
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 325/2023/C.
NZHB_330/2023
80,00 € Mesto Spišská Nová Ves Mireková Mária, Mgr.
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 324/2023/C.
NZHB_329/2023
70,00 € Mesto Spišská Nová Ves Sýkora Dávid
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 323/2023/C.
NZHB_328/2023
27,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hužička Vladimír, Ing.
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 322/2023/C.
NZHB_327/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Krajňáková Anna
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 321/2023/C.
NZHB_326/2023
18,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bobák Igor
30. November 2023
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov 11/2023
NZ_043/2023
220,91 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 334/2023/C.
NZHB_339/2023
40,00 € Mesto Spišská Nová Ves Josiek Miloš
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 333/2023/C.
NZHB_338/2023
50,00 € Mesto Spišská Nová Ves Vaľo Marian, Ing.
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 332/2023/C.
NZHB_337/2023
90,00 € Mesto Spišská Nová Ves Vaľo Marian, Ing.