Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_160/2022
93,00 € Mesto Spišská Nová Ves
8. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku Človek a Umenie
FP_069/2022
300,00 € "Človek a Umenie" Mesto Spišská Nová Ves
8. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku Človek a Umenie
FP_070/2022
300,00 € "Človek a Umenie" Mesto Spišská Nová Ves
8. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku Človek a Umenie
FP_071/2022
300,00 € "Človek a Umenie" Mesto Spišská Nová Ves
8. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku Človek a Umenie
FP_072/2022
300,00 € "Človek a Umenie" Mesto Spišská Nová Ves
8. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku Človek a Umenie
FP_073/2022
300,00 € "Človek a Umenie" Mesto Spišská Nová Ves
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_131/2022
900,00 € "EPEUS" Mesto Spišská Nová Ves
18. August 2022
Zmluva o partnerstve a spolupráci
ZOS_007/2022
7 800,00 € A4A - Agency 4 Academy, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
2. November 2022
Zmluva o spolupráci a poradenstve
ZOS_014/2022
9 600,00 € A4A - Agency 4 Academy, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
10. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
DOUN_004/2022
0,00 € ABATEX, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
6. December 2022
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti VO Bikesharing v meste SNV
MZ_002/2022
3 500,00 € ABIZ s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku AFL projekt
FP_061/2022
750,00 € AFL projekt, 053 22 Danišovce 99 Mesto Spišská Nová Ves
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_080/2022
750,00 € AFL projekt, 053 22 Danišovce 99 Mesto Spišská Nová Ves
17. Jún 2022
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_048/2022
140,00 € Alexyová Alexandra Mesto Spišská Nová Ves
14. Apríl 2022
Predlženie termínu realizácie diela : Exteriérový výťah Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
ZOD_006/2022
0,00 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 271/2021 zo dňa 05.10.2022 - Exteriérový výťah Domov dôchodcov
ZOD_030/2022
0,00 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
12. August 2022
Zmluva o dielo - Realizácia MK Červený jarok - časť Limbovej ulice (bez chodníka)
ZOD_037/2022
178 498,48 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
12. August 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 271/2021 zo dňa 05.10.2021 - Exteriérový výťah Domov dôchodcov SNV
ZOD_036/2022
0,00 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
3. September 2022
Dodatok č. 1 k ZoD č. 317/2021 - CIZS Spišská Nová Ves
ZOD_039/2022
37 941,95 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
5. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 354/2022 - Realizácia MK ČERVENÝ JAROK - časť Limbovej ulice (bez chodníka)
ZOD_054/2022
5 733,43 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves