Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
485/2023
130,00 € Buchová Jana Mesto Svit
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
486/2023
350,00 € Kovalík Rudolf Mesto Svit
29. September 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
487/2023
0,00 € Familiaris Mesto Svit
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
484/2023
60,00 € Povrazník Kamil, PaedDr. Mesto Svit
27. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
475/2023
47 820,00 € NEVIA, SE Mesto Svit
27. September 2023
Zmluva o spolupráci
483/2023
0,00 € TOP PROMOTION Mesto Svit
26. September 2023
Darovacie zmluva
482/2023
0,00 € STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. Mesto Svit
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
481/2023
30,00 € Výkup drahých kovov SK s.r.o. Mesto Svit
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
476/2023
61,00 € Divadelné centrum Mesto Svit
20. September 2023
Zmluva o dielo
472/2023
36,00 € Habajová Mária Mesto Svit
20. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
474/2023
12,00 € Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK Lords Ball Svit Mesto Svit
20. September 2023
Zmluva o dielo
473/2023
20,00 € Barborková Júlia Mesto Svit
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 1006/22/08743
471/2023
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Svit
15. September 2023
Zmluva o dielo
470/2023
31 834,80 € Moore Technology Slovakia s. r. o. Mesto Svit
14. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
467/2023
156,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
14. September 2023
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
468/2023
0,00 € Obec Batizovce Mesto Svit
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
469/2023
100,00 € Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Poprad Mesto Svit
8. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
466/2023
300,00 € Slovenská národná strana Mesto Svit
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
461/2023
300,00 € ZA HORIZONTY Mesto Svit
5. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302021CDT2-211-78
435/2023
17 400,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit