Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb
331/2024
0,00 € MVDr. Karin Poradová Mesto Svit
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
332/2024
250,00 € MVDr. Ján Porada Mesto Svit
29. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní veterinárnych služieb
333/2024
0,00 € MVDr. Ján Porada Mesto Svit
29. Máj 2024
Nájomná zmluva
334/2024
1,45 € Richtarčík Miroslav Mesto Svit
29. Máj 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytoévho priestoru
335/2024
0,00 € Hnath Ján, MUDr. Mesto Svit
28. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
329/2024
40,00 € Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia, o.j.z. 35 - 9 Breziny Mesto Svit
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2024-OS/NP
326/2024
0,00 € Familiaris Mesto Svit
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2024-OS/NP
327/2024
0,00 € Familiaris Mesto Svit
27. Máj 2024
Nájomná zmluva
328/2024
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Svit
23. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
323/2024
1,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
23. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
324/2024
12,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
23. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
325/2024
80,00 € Detský famózny svet Mesto Svit
21. Máj 2024
Nájomná zmluva
319/2024
2,60 € Krivoňáková Valéria, Mgr. Mesto Svit
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
316/2024
100,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
17. Máj 2024
Zmluva 1/2024 - NP/OS o zabezpečení sociálnej služby
317/2024
0,00 € Familiaris Mesto Svit
17. Máj 2024
Zmluva č. 2/2024 -NP/OS o zabezpečení sociálnej služby
318/2024
0,00 € Familiaris Mesto Svit
13. Máj 2024
Stavebné a terénne úpravy miestnych komunikácií
308/2024
0,00 € Miloš Holub Mesto Svit
13. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
309/2024
3,00 € Základná škola, Ul.Komenského Mesto Svit
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytoého priestoru
307/2024
80,00 € Detský famózny svet Mesto Svit
7. Máj 2024
Zmluva o dielo
297/2024
150,00 € Barborková Júlia Mesto Svit