Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby
423/2024
23,58 € ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Svit
11. Júl 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby
424/2024
26,86 € ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Svit
12. Júl 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ 191/2024
425/2024
0,00 € Mesto Svit Šoltis Ján
10. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
421/2024
600,00 € Lukostrelecký klub - lukostreľba Svit Mesto Svit
10. Júl 2024
Zmluva o poskytnurí dotácie
422/2024
300,00 € Klub Slovenských Turistov Svit - SVITOVSKÉ SVIŠTE Mesto Svit
9. Júl 2024
Nájomná zmluva
420/2024
10,15 € Fábryová Magdaléna Mesto Svit
8. Júl 2024
Zmluva o poskytzovaní verejne dostupných služieb
416/2024
263,81 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
8. Júl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
417/2024
13,20 € Tomáš Valašek - AUTOPOPRAD Mesto Svit
8. Júl 2024
Nájomná zmluva
418/2024
13,20 € Neuvirth Ján, Mgr. Mesto Svit
8. Júl 2024
Zmluva č.1211/2024/OPR o poskytnutí dotácie
419/2024
1 500,00 € Prešovský samosrpávny kraj Mesto Svit
3. Júl 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby
414/2024
45,76 € ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Svit
4. Júl 2024
kúpna zmluva
415/2024
40,55 € Neuvirthová Viera Mesto Svit
3. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov
413/2024
0,00 € Ticket Service, s.r.o. Mesto Svit
2. Júl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 338/2024
338/2024
0,00 € Mesto Svit Dražilová Sylvia, MUDr.
2. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 378/2024
378/2024
14 160,00 € Mesto Svit YANICK spol. s r.o.
1. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 377/2024
337/2024
1,00 € Dražilová Sylvia, MUDr. Mesto Svit
26. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní ochrany objektu prostredníctvom ústrední zabezpečujúcich signalizáciu s vývodom signálu u Mestskej polície Svit
394/2024
720,00 € Different Car Services s.r.o. Mesto Svit
28. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
400/2024
3 956,40 € Buckingham Entertainment Group s. r. o. Mesto Svit
28. Jún 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
402/2024
0,00 € Martin Kubus AUTOCENTRUM EFEKT Mesto Svit
28. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
405/2024
128,00 € Buchová Jana Mesto Svit