Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o dielo
297/2024
150,00 € Barborková Júlia Mesto Svit
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
295/2024
1 000,00 € Fond na podporu umenia Mesto Svit
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
296/2024
40,00 € CREA - EDU Mesto Svit
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
294/2024
208,00 € Buchová Jana Mesto Svit
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
292/2024
4,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
293/2024
765,00 € KORASAO s.r.o. Mesto Svit
26. Apríl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
291/2024
0,00 € Michal Kubala - 24 Hot Point Mesto Svit
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2024
288/2024
300,00 € Mesto Svit Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2024
289/2024
300,00 € Mesto Svit Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica
24. Apríl 2024
Dohoda o skončení záväzkového vzťahu
290/2024
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Mesto Svit
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
278/2024
45,00 € Povrazník Kamil, PaedDr. Mesto Svit
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
279/2024
200,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
280/2024
75,00 € Výkup drahých kovov SK s.r.o. Mesto Svit
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2024
281/2024
1 000,00 € Mesto Svit Únia žien Slovenska - krajská organizácia Prešov
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2024
282/2024
1 000,00 € Mesto Svit Únia žien Slovenska - krajská organizácia Prešov
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
283/2024
1 000,00 € Folklórny súbor Jánošík - Svit Mesto Svit
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
284/2024
250,00 € Zábavná skupina SVITTASENIOR Mesto Svit
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
285/2024
300,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit Mesto Svit
19. Apríl 2024
Zmluva o posktynutí dotácie
286/2024
1 000,00 € UMELECKÝ KLUB FANTÁZIA, o. z. Mesto Svit
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
287/2024
800,00 € Ľudová hudba Bystrianka Mesto Svit