Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
Záložná zmluva č. 700/471/2022
019/2023
3 129 646,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Svit
27. August 2022
Zariadenie pre seniorov - mesto Svit
457/2022
2 890 273,57 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
20. Január 2023
Zmluva o úvere
679/2022
2 407 420,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Svit
20. December 2023
Dodatok č.3
605/2023
2 249 225,67 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
13. December 2022
Rekonštrukcia materskej škôlky - Mierová ulica, Svit
624/2022
2 200 000,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
17. August 2022
Zmluva o účelovom úvere č. 1006/22/08743
439/2022
1 500 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Svit
4. Október 2022
Dodatok č.1
512/2022
1 418 012,47 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
5. Máj 2023
Dodatok č.3
287/2023
1 389 591,49 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
160/2023
1 388 269,57 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Svit
11. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BJF1-221-67
025/2024
1 254 032,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
7. Marec 2024
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí NFP č.IROP-Z-302021BJF1-221-67
190/2024
1 254 032,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
11. Júl 2023
Dodatok č.1
388/2023
1 229 916,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
294/2022
1 192 534,38 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
7. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
385/2022
1 254 093,99 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
20. December 2022
Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitán Nálepku v meste Svit
635/2022
917 316,11 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Svit
21. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
247/2022
829 744,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Svit
10. Máj 2023
Dodatok č.2
299/2023
829 744,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
26. Máj 2022
Zmluva o dielo INGSTAV
312/2022
Zrušená
645 575,93 € INGSTAV SK s. r. o. Mesto Svit
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Riešenie migračných výziev v meste Svit"
369/2023
280 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071CMI5
233/2023
169 690,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit