Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy
209/2022
0,00 € Technické služby mesta Svit Mesto Svit
6. Apríl 2022
Dohoda o skončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb
216/2022
0,00 € RHP s.r.o. Mesto Svit
6. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov mesta Svit na rok 2022
217/2022
0,00 € ZO SLOVES pri MsÚ Svit Mesto Svit
12. Apríl 2022
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
225/2022
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Svit
13. Apríl 2022
Prenájom nebytového priestoru
232/2022
0,00 € Záchranná služba Košice Mesto Svit
14. Apríl 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
231/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Mesto Svit
21. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
246/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
22. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 20/2021
248/2022
0,00 € Záchranná služba Košice Mesto Svit
22. Apríl 2022
Zmluva o dielo
250/2022
0,00 € Štefan Lacko Mesto Svit
27. Apríl 2022
služby v DOS
254/2022
0,00 € Domen Marián Mesto Svit
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
255/2022
0,00 € Maroš Lištiak - LIMAT Mesto Svit
29. Apríl 2022
ukončenie zabezpečovania stravovania
257/2022
0,00 € DORA Gastro Slovakia, a. s. Mesto Svit
2. Máj 2022
zabezpečenie opráv a údržby motorových vozidiel pre potreby mesta Svit
260/2022
0,00 € Stanislav Baláž Mesto Svit
5. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom
262/2022
0,00 € AZZO, s.r.o. Mesto Svit
11. Máj 2022
Zmluva č.1/2022 - OS/NP o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
298/2022
0,00 € Familiaris Mesto Svit
18. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby - Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
306/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
23. Máj 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
311/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Svit
31. Máj 2022
Zmluva o posyktovaní služieb
316/2022
0,00 € Štefko Ján Mesto Svit
1. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
320/2022
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Mesto Svit
3. Jún 2022
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
329/2022
0,00 € Technické služby Mesta Svit Mesto Svit