Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
364/2024
2,40 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
370/2024
415,00 € Povrazník Kamil, PaedDr. Mesto Svit
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
371/2024
20,00 € Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov Mesto Svit
4. Jún 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená
363/2024
0,00 € Divadlo komédie Mesto Svit
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
362/2024
12 580,00 € Mesto Svit DH Sviťanka
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
356/2024
2 487,20 € NeuroSvit s. r. o. Mesto Svit
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
357/2024
662,27 € Detský famózny svet Mesto Svit
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
359/2024
630,00 € Mesto Svit Ľudová hudba Bystrianka
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2024
360/2024
5 500,00 € Mesto Svit Folklórny súbor Jánošík - Svit
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2024
361/2024
2 720,00 € Mesto Svit Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
31. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 322/2024
322/2024
0,00 € Mesto Svit Vavrasek Miroslav
31. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 320/2024
320/2024
6 300,00 € Mesto Svit Tvaružek Tomáš
31. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 321/2024
321/2024
0,00 € Mesto Svit Východoslovenská distribučná, a.s.
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
355/2024
144,00 € Buchová Jana Mesto Svit
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2024
336/2024
14 610,00 € Futbalový klub Svit Mesto Svit
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
344/2024
25 880,00 € ISKRA SVIT, s.r.o. Mesto Svit
30. Máj 2024
Zmluva o podpísaní dotácie
343/2024
32 250,00 € Basketbalový klub mládeže Mesto Svit
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
342/2024
0,00 € Mesto Svit Únia žien Slovenska - krajská organizácia Prešov
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
341/2024
0,00 € Mesto Svit Únia žien Slovenska - krajská organizácia Prešov
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2024
345/2024
357,97 € Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK Lords Ball Svit Mesto Svit