Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
171/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
172/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
22. Február 2024
Dodatok č. 1
170/2024
0,00 € Vojsovič Imrich Mesto Svit
21. Február 2024
Dodatok č. 1
163/2024
0,00 € Mária Križanová MediPed Mesto Svit
20. Február 2024
Dohoda o splácaní dlhu
162/2024
764,83 € Pecha Miroslav Mesto Svit
19. Február 2024
Dodatok č. 12
160/2024
0,00 € Knurovská Viera Mesto Svit
19. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
161/2024
174,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
16. Február 2024
Dodatok č. 5
159/2024
0,00 € Mrs. Dent, s. r. o. Mesto Svit
13. Február 2024
Kúpna zmluva č. 036/2024
036/2024
6 050,00 € Mesto Svit Cehula Igor
13. Február 2024
Dodatok č. 1
151/2024
0,00 € SANITTAS s.r.o. Mesto Svit
13. Február 2024
Dodatok č. 1
152/2024
0,00 € Mediflex s.r.o. Mesto Svit
13. Február 2024
Dodatok č. 1
153/2024
0,00 € ZUBCHECK s. r. o. Mesto Svit
13. Február 2024
Dodatok č. 1
154/2024
0,00 € ZUBCHECK s. r. o. Mesto Svit
13. Február 2024
Dodatok č. 3
155/2024
0,00 € ZUBCHECK s. r. o. Mesto Svit
13. Február 2024
Dodatok č. 1
156/2024
0,00 € Jana Chlpeková Mesto Svit
13. Február 2024
Dodatok č. 5
157/2024
0,00 € Ing. Ján Schneider - O P T I M A Mesto Svit
13. Február 2024
Dodatok č. 7
158/2024
0,00 € Ing. Ján Schneider - O P T I M A Mesto Svit
9. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
139/2024
1,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
9. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
140/2024
100,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
9. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
141/2024
0,00 € MUDr. Edita Pondušová, s.r.o. Mesto Svit