Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
211/2024
149,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
13. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby
210/2024
80,00 € Starhouse Media, a. s. Mesto Svit
12. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
206/2024
60,00 € Mesto Svit Leśnik Andrej
12. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
209/2024
1,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
11. Marec 2024
Z M L U V A o spolupráci
197/2024
0,00 € ČLOVEČINA, občianske združenie Mesto Svit
11. Marec 2024
Nájomná zmluva
198/2024
25,00 € Oravcová Janka Mesto Svit
11. Marec 2024
Darovacia zmluva
199/2024
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit Mesto Svit
11. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
200/2024
100,00 € Súkromná základná umelecká škola Fantázia, Ul. SNP 145/9, Svit Mesto Svit
11. Marec 2024
Darovacia zmluva
201/2024
0,00 € Cirkevný zbor e.c.a.v. Mesto Svit
8. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
193/2024
40,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku Mesto Svit
8. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
194/2024
5,20 € Majdiaková Andrea Mesto Svit
8. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
195/2024
6,30 € Klembara Martin Mesto Svit
8. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
196/2024
5,60 € Poľanský Ján Mesto Svit
7. Marec 2024
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí NFP č.IROP-Z-302021BJF1-221-67
190/2024
1 254 032,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
6. Marec 2024
Dodatok č.1/2024 k licenčnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb č. 035/2007
189/2024
213,50 € DATALAN, a.s. Mesto Svit
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
188/2024
174,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
182/2024
4 959,20 € Nadácia Pontis Mesto Svit
29. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
185/2024
192,00 € Buchová Jana Mesto Svit
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby
186/2024
80,00 € Černá Eva, Mgr. Mesto Svit
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
187/2024
0,00 € Divadlo komédie Mesto Svit