Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
392/2024
180,00 € Centrum voľného času, Československej armády 957/13, Trstená Mesto Svit
26. Jún 2024
Zmluva o posudkovej činnosti
393/2024
0,00 € MUDr. Jozef Timkovič, s. r. o. Mesto Svit
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
358/2024
2 200,00 € Mesto Svit FS SENIOR Jánošík Svit
25. Jún 2024
Dodatok č. 1
388/2024
0,00 € Vojensko-historický klub TIGER Poprad Mesto Svit
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2024
389/2024
4 620,00 € Vojensko-historický klub TIGER Poprad Mesto Svit
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2024
390/2024
210,00 € Zábavná skupina SVITTASENIOR Mesto Svit
24. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie
387/2024
2 000,00 € NEFFE Production s. r. o. Mesto Svit
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
386/2024
2 000,00 € Nadácia VSE Mesto Svit
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytoévho priestoru
385/2024
100,00 € LETart production, o.z. Mesto Svit
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
384/2024
320,00 € Športový klub Horal - ALTO Slovakia Mesto Svit
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
383/2024
2 355,76 € Obec Batizovce Mesto Svit
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
382/2024
300,00 € Obec Važec Mesto Svit
18. Jún 2024
Zmluva o dielo
381/2024
55,00 € Habajová Mária Mesto Svit
17. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
380/2024
100,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
379/2024
1,00 € Ľudová hudba Bystrianka Mesto Svit
12. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
376/2024
0,00 € Mesto Svit Baďurik Jaroslav
12. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
377/2024
40,00 € Detský famózny svet Mesto Svit
11. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
374/2024
30,00 € Wzoš Ladislav Mesto Svit
7. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
372/2024
3,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
7. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
373/2024
4,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit