Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0017/2023
0017/2023
800,00 € ZO SZZP Šurany Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0025/2023
0025/2023
1 300,00 € Denné centrum seniorov Šurany Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0032/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0032/2023
750,00 € ZO - Slovenský zväz včelárov Mesto Šurany
31. Január 2023
Zmluva o správe webového sídla a zabezpečení online prenosov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
0034/2023
Doplnená
280,00 € Ing. Michal Pápai Mesto Šurany
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0021/2023
400,00 € Slovenský zväz záhradkárov ZO N. Hrádok Mesto Šurany
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0022/2023
1 000,00 € OZ Klub Turistov Šurany Mesto Šurany
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0030/2023
4 000,00 € Karate klub TRIUMPH Mesto Šurany
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0012/2023
1 000,00 € Letecký klub Šurany Mesto Šurany
25. Január 2023
Zmluva o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov
1/2023
0,00 € NOVIMPEX, spol. s.r.o. Mesto Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0026/2023
5 000,00 € Šurianski jazdci Mesto Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0033/2023
2 500,00 € Tenisový a športový klub Šurany Mesto Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0011/2023
1 500,00 € Športový a šachový klub Šurany Mesto Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0006/2023
500,00 € UNESCO Klub Šurany Mesto Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0004/2023
700,00 € Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany Mesto Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0003/2023
2 500,00 € Stolnotenisový klub, Lokomotíva Śurany Mesto Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení Škol 2/2023
87 107,40 € Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Mesto Šurany
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0028/2023
20 000,00 € HKM Šurany Mesto Šurany
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0001/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0001/2023
10 000,00 € Atletický klub Šurany Mesto Šurany
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0002/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0002/2023
30 000,00 € Športový klub Šurany Mesto Šurany
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0016/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0016/2023
12 000,00 € TJ Slávia JO Šurany Mesto Šurany