Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej soc. služby NP
Zmluva o poskytnutí FP - NP 01/2023
1 200,00 € Rozmarín n.o. Mesto Šurany
17. August 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
222068-L13.0619.20.0001-VB
736,00 € Mesto Šurany Západoslovenská distribučná, a.s.
16. August 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/6
43 600,00 € Mesto Šurany Mgr. Marek Čajági
9. August 2023
Zmluva o dielo "Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia MŠ, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok."
ŽP7/2023
330 248,74 € LEDCO, s.r.o. Mesto Šurany
8. August 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/5
89 004,48 € Mesto Šurany MUDr. Peter Milý a manželka MUDr. Zdenka Milá
8. August 2023
Zmluva o dielo - Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia v MŠ, MDŽ 26, Šurany.
ŽP6/2023
343 464,77 € SEIT s.r.o. Mesto Šurany
4. August 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ŽP5/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Šurany
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0020/2023
300,00 € Mesto Šurany Dobrovoľný hasičský zbor Šurany
2. August 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/4
40 460,00 € Mesto Šurany Ladislav Mrkvica a manž. Anna Mrkvicová
31. Júl 2023
Kúpna zmluva
3/2023
1,00 € Mesto Šurany Ing. Iványiová Andrea
12. Júl 2023
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
17/2023
400,00 € MVDr. Ivan Inštitoris Mesto Šurany
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/3
39 043,29 € Mesto Šurany Ing. Kamil Bartovič a Ing. Karina Bartovičová
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/1
44 742,60 € Mesto Šurany Pavol Šafár a manželka Jana Šafárová
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
Ovs/23/2
40 176,84 € Mesto Šurany Kristína Vlačušková
23. Jún 2023
Dodatok č. 13 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ
1370/2010/UZ
300 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Šurany
14. Jún 2023
Zmluva o dielo PHRSR
ŽP3/2023
1 940,00 € PROROZVOJ, s.r.o. Mesto Šurany
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DAR6-91-108
161 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Šurany
7. Jún 2023
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení finále XXXI. ročníku medzinárodnej dejepisnej súťaže študentov Gymnázií
Dohoda o spolupráci
100,00 € Mesto Šurany Nadačný fond Gaudeamus
1. Jún 2023
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
2318400012
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
17. Máj 2023
Kúpna zmluva č 1/2023
1/2023/A
6 680,00 € Mesto Šurany Alžbeta Birčárová a spol.