Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
007/2023
750,00 € Mesto Šurany OZ Štvorlístok Šurany
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0015/2023
4 000,00 € Mesto Šurany TJ Slovan Šurany - Kostolný Sek
10. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
0991/21/SPPD/CEZ-VB1
0,00 € M SPP - distribúcia, a.s.
2. Marec 2023
Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany
82022
83 400,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0009/2023
150,00 € MS SČK Kostolný Sek Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0024/2023
500,00 € Denné centrum seniorov Kostolný Sek Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0023/2023
800,00 € Denné centrum seniorov Nitriansky Hrádok Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0019/2023
500,00 € Miestny spolok SČK Šurany Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0008/2023
200,00 € ZO CHPH Šurany Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0031/2023
500,00 € OZ Lotta Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0010/2023
250,00 € Poľnorod-RZ pri SOŠ gastronómie a služieb Mesto Šurany
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0029/2023
750,00 € Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia Mesto Šurany
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie na rok 2023
1485/2023-M_ODFSS
58 968,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šurany
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby v ZpS, ŠZ na rok 2023
1486/2023-M_ODFSS
458 760,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0014/2023
800,00 € ZO Slovenského zväzu záhradkárov Šurany, org. 12-37 Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0027/2023
0027/2023
400,00 € Pohodové materstvo Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0013/2023
500,00 € Karate club GOYU-RYU Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0017/2023
0017/2023
800,00 € ZO SZZP Šurany Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0025/2023
0025/2023
1 300,00 € Denné centrum seniorov Šurany Mesto Šurany
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0032/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0032/2023
750,00 € ZO - Slovenský zväz včelárov Mesto Šurany